Znate li pravu istinu o ovoj novčanici?!

Sjećate li možda ove novčanice od 10 dinara?

Prema opšte prihvaćenom mišljenju, nasmijani radnik na ovoj novčanici nije čuveni rudar i udarnik  Alija Sirotanović, već Arif Heralić, livac iz Zeničke željezare.

Njegov lik je “skinut” sa dokumentarnog filma o Željezari, a umro je ranih sedamdesetih u bijedi i siromaštvu kao invalid rada.

Arif je imao 11 djece, tek njih sedemero je preživjelo tužnu romsku sudbinu. (noviporedak.com).

5777ef03-05fc-43fc-932b-0d1d0a0a0a77-arif11000-previewOrg