ZNATE LI KOLIKO BAKTERIJA „ŽIVI“ U LJUDSKOM PUPKU; VARATE SE AKO MISLITE DA IH JE DESETAK!

Uzorak s najmanje bakterija imao je samo 29 vrsta, dok je najbogatiji uzorak sadržavao čak 107 različitih vrsta bakterija – objavila je Biologija. com.

 Postoji jedno mjesto na našem tijelu koje prema raznolikosti mikroorganizama naučnici upoređuju s tropskim kišnim šumama. Radi se o pupku; nema šta sve tamo nisu pronašli stručnjaci sa Univerziteta u Sjevernoj Karolini (SAD).

Oni su uzeli briseve sadržaja pupaka 60 dobrovoljaca i pronašli – džunglu. Konačni nalazi ovog istraživanja  su pokazali da je u 60 briseva pronađeno čak 2.368 vrsta bakterija, od čega je njih čak 1.458 možda novo za nauku.

Prosječan broj bakterija koje su pronalazili u uzorcima iznosio je 67, uzorak s najmanje bakterija imao je samo 29 vrsta, dok je najbogatiji uzorak sadržavao čak 107 različitih vrsta bakterija – objavila je Biologija. com.

Od samog broja vrsta pronađenih bakterija, još su zanimljivije vrste koje su naučnici pronašli. Naime, 92% svih tipova bakterija pronađeno je u manje od 10% uzoraka, zapravo većina njih se pojavljivala samo kod jedne osobe.

Na primjer, jedan volonter u svom pupku ima bakteriju koja je prije pronađena samo u tlu u Japanu, iako on sam nikada u životu nije posjetio tu zemlju. Drugi volonter, koji se nije prao nekoliko godina, u svom je pupku imao dvije vrste ekstremofilnih bakterija koje inače žive na polarnim kapama i blizu termalnih izvora.

Osam bakterija je bilo prisutno u više od 70% uzoraka, zbog čega su naučnici pupak uporedili s kišnom šumom, a obzirom da u svakoj kišnoj šumi postoje različite vrste drveća, ali uvijek je prisutno nekoliko vrsta koje prevladavaju.

“Kod 662 slučaja mikrobe nismo mogli ni odrediti kojoj porodici bakterija pripadaju neke od njih. To dokazuje da su one sasvim nove naučnicima – objasnio je voditelj istraživanja Jiri Hulcr sa Sveučilišta North Carolina, te dodao: