Znakovi upozorenja: Ovo su riječi koje depresivni ljudi najčešće koriste

Depresivni ljudi se izražavaju znatno više u prvom licu jednine, koriste: meni, sebi, ja, a znatno manje drugo i treće lice. To pokazuje da su više usmjereni na sebe, a manje na druge.

Depresija mijenja baš sve, od interakcije sa ljudima do izražavanja kroz govor i pismo. Naučnici su dugo pokušavali da odrede vezu između depresije i jezika, a tehnologija im je pomogla u tome.

U novoj studiji objavljenoj u Clinical Psychological Science otkrili su kako po izgovorenim riječima može da se prepozna ima li neko ovu raširenu psihičku bolest.

Danas se jezičke analize rade pomoću kompjutera, pa je moguća obrada velike količine podataka za nekoliko minuta. To može pomoći u otkrivanju jezičnih obilježja koja ljudskom oku mogu promaći. Na primjer, kompjuter računa postotak učestalosti određenih riječi, klasifikuje ih, proučava lingvističku raznolikost, prosječnu dužinu rečenica, gramatičke obrasce i slično.

Do sada su privatni zapisi depresivnih ljudi bili korisni, kao što su zapisi muzičara Kurt Cobeina koji je izvršio samoubistvo.

Ljudi koji pate od depresije pretjerano koriste riječi kojima izražavaju negativne emocije, posebno one poput pridjeva i priloga: usamljen, tužan, jadan.

Osim toga, koriste znatno više ličnih zamjenica u prvom licu jednine, poput: meni, sebi, ja. Znatno manje koriste zamjenice za drugo i treće lice, prenosi portal iflscience.com.

Taj obrazac sugeriše da su depresivni ljudi više usmjereni na sebe, a manje na povezanost sa drugima. Istraživači su rekli da su zamjenice zapravo pouzdaniji pokazatelj depresije od negativnih emocija. Poznato je da su zatvorenost u vlastitim problemima i socijalna izolacija zajedničke odlike depresije.

Istraživači su obratili pažnju i na stil jezika, na način kako se ljudi izražavaju. Proučili su tekstove sa 64 različita foruma na kojima su teme bile vezane za mentalno zdravlje. Obradili su podatke više od 6.400 članova.

Izdvojili su tzv. apsolutističke riječi kojih je bilo za otprilike 50 odsto više kod ljudi koji pate od tjeskobe ili depresije, a čak 80 odsto kod ljudi koji razmišljaju o suicidu. To su reči poput: uvijek, ništa, u potpunosti.

Apsolutističke riječi bile su zastupljene koliko i zamjenice kod tjeskobnih i depresivnih ljudi dok su riječi kojima se iskazuju negativne emocije bile paradoksalno manje zastupljene među ljudima sklonih suicidu, nego među ostalima.

Istraživanje je obuhvatilo i forume na kojima su ljudi koji se oporavljaju od depresije i tjeskobe i pišu pozitivne i podsticajne postove. U njima je bilo 70 odsto više riječi koje izražavaju pozitivne emocije.