ZIJAD ČAMDŽIĆ, VRANDUČKI ČUVAR BOSANSKOG KRALJEVSTVA: PRONAŠAO 11 KAMENIH KUGLI IZ SREDNJEG VIJEKA

Ove kamene kugle mogu poslužiti kao dokaz da je Vranduk stariji od XIV vijeka i mogu poslužiti kao dokaz da su u odbrani Vranduka korištene kao katapult

Zijada Čamdžića, 50 – godišnjeg kovača iz Vranduka mnogi su prozvali „posljednjim čuvarem bosanskog kraljevstva“. Vjerovatno je jedini Bosanac koji posjeduje opremu koju su nosili čuvari bosanskih kraljeva. U Vranduku ćete ga vidjeti odjevenog u plavo-bijeli ogrtač, sa kacigom, štitom u vidu grba kraljevske porodice Kotromanić, aluminijskim mačem i kopljem.

„Ovako su čuvari pred ulazom u stare kraljevske odaje čuvali svoje vladare. Ogrtač mi je skrojila supruga, a ja sam u mojoj radionici izradio sve ostale predmete. Tako se prije Bosna branila od neprijatelja, mač spreman za pojasom, kaciga na glavi, koplje u jednoj, a štit u drugoj ruci – kaže Čamdžić.

Ovaj veliki vrandučki zaljubljenik historije i legendi svoga rodnog kraja sa oduševljenjem pokazuje svoje pronađene predmete i opremu iz davnih vremena: kamene kugle,  vrhovi strelica, toka za kaiš, ruda olova, nepoznati plemeniti metal okovan željezom, grif-potkovica, igla, klin za razbijanje kamena, oprema bosanskih kraljeva (plavo-bijeli ogrtač, kaciga, štit s grbom kraljevske porodice Kotromanić, aluminijski mač, koplje).

Pronašao je Zijad 11 kugli, čija je težina od jednog do tri kilograma. Prečnik kugli je 100 do 150 mm.

– Ove kamene kugle mogu poslužiti kao dokaz da je Vranduk stariji od XIV vijeka kad se prvi put spominje. Ako historičari pišu da je kralj Tvrtko I 1353 – 1391. godine, modernizovao vojsku vatrenim oružjem, kamene kugle mogu poslužiti kao dokaz da je odbrana Vranduka još starija, jer njihova različita težina i veličina govori o tome da je korišten katapult a ne top. Za top je potrebna kalibracija što kugle ne posjeduju. 

Čamdžić priča o zanimljivim legendama o Vranduku, koje se prenose usmenim kazivanjima.

„U stara vremena bila je isturena straža na Dobroj vodi iza Višegrada iznad Vranduka. Ta straža je imala zadatak, ako primjeti kretanje veće vojske ili više hajduka, da obavijesti stanovništvo vrandučkog klanca o hitnom povlačenju u utvrdu samog Vranduka jer ni tuđinska vojska, niti hajduci nisu mogli kroz Vranduk.

U ta vremena većinsko stanovništvo je živjelo na lokalitetu današnjeg sela Varošište. Povlačenjem žena i djece u utvrdu, muškarci bi zauzimali položaje na stijenama iznad utvrde. Svaka veća stijena bila je branik Vranduka. Puštali bi neprijatelje niz strmi kamenski put da bi ih onda zasuli strijelama, kamenim kuglama ili običnim kamenjem. To je bila prva linija odbrane. Postojale su i mnoge skrivene staze znane samo Vrandučanima.