Zašto veliki broj žena “pada” na kriminalce?

Zloglasni Ted Bandi je imao mnogo obožavateljki, a voljele su ga zbog psihološkog stanja koje se naziva hibristofilija. Psiholozi kažu da se pod ovim terminom podrazumijeva seksualna sklonost ka osobama koje su počinile krivična djela, a žene ponajviše privlače serijske ubice, seksualni prijestupnici i vođe kulta.

Ted Bundy

“U gotovo svakom zatvoru se dogodi da se ženske radnice ili advokatice, terapeutkinje, čuvarke upuste u vezu sa zatvorenicima”, kaže profesor forenzičke psihologije Luis Šlezinger.

Postoje priče da je čak i Ted Bandi bio u vezi sa jednom od svojih advokatica.

“Kriminalci su na neki način savršen partneri. Žene sve vrijeme znaju gdje je njihov muškarac, a s njim onda dijele samo pozitivna iskustva. To je jedna vrsta “sigurne” veze koju mogu kontrolisati”, kaže Šlezinger.

Žene nemaju obavezu da za ovakvim muškarcima čiste i peru, a kada se nađu tokom posjete u zatvoru, oni se ponašaju savršeno jer se to od njih zahtjeva da bi imali pravo na narednu posjetu.

One traže pažnju od prijatelja, porodice i medija svojom bombastičnom i uzbudljivom ljubavnom pričom, a pored toga same sebe najčešće smatraju za brižnu osobu jer su tu za čovjeka protiv koga su se svi okrenuli.

Bijeg od dosadne svakodnevice i adrenalin koji ova veza budi se uglavnom dopada ženama sa hibristofilijom.

Muški prijestupnici su često dobri manipulatori, pa se ne zna da žene privlače iz razloga što su osuđeni ili što one lično vjeruju da su nevini i nepravedno optuženi.