Zašto su prijašnje generacije živjele duže i kvalitetnije? Zgrade od čelika i betona siju smrt!

Piše: Prof. dr. Šuhreta Trobradović Seka (061/320-726)

Mnogi simptomi kardiovaskularnih bolesti i karcinoma potječu upravo od staništa štetnog zračenja. Samo ova dva oboljenja u svijetu vode 3 od 5 osoba pravo u smrt, a taj broj je u stalnom porastu. Kako bi se utvrdilo postojanje štetnog zračenja i njegove karakteristike, treba se osloniti na naučna saznanja iz geofizike, hidrologije, geologije, mikrobiologije i bioelektronike, što čini sam pojam postojanja štetnog zračenja i njegovog djelovanja na ljudsko zdravlje sasvim naučno utemeljenim – pojašnjava doktorica Trobradović.

– A kako bi to naučno i prikazali, koristimo prikaz krivih ritmograma kojim se mjeri stepen izloženosti osobe štetnom zračenju, mjereći otpor kože u kilo-omima – dodaje doktorica.
U tom kontekstu, naša sagovornica ističe kako je najbitniji segment kad su u pitanju štetna zračenja, proučavanje uslova za zdravo stanovanje.

 Značajna otkrića

– Prilikom istraživanja pojave i intenziteta štetnog zračenja kod stanara velikih zgrada od betona i čelika, došlo se do vrlo značajnog otkrića. Naime, upotrebom georitmograma spoznajemo da što se penjemo ka višim spratovima, ima i više bolesnika, s obzirom da se patogeno zračenje u sadejstvu sa patogenim djelovanjem izvedbenog materijala zgrade (armirani beton i dr.) nadovezuje jedno na drugo – počevši od prizemlja pa sve do samog vrha zgrade.

– Ovdje treba spomenuti da prilikom postavljanja Cedar neutralizer ploče u stanove bolesnika, čak i na višim spratovima, dolazi do velike razlike u krivulji, mjerenoj georitmogramom, ili jednostavnije rečeno, dolazi do enormnog poboljšanja kada je riječ o zdravim uslovima boravka u određenoj prostoriji. Ne treba ni spominjati koliko su samim time poboljšane šanse za trajni oporavak oboljele osobe, kojoj je zapravo uklonjen i prvobitni razlog obolijevanja – naglašava dr. Trobradović.

Opasnosti spavaće sobe

Logički, nameće se zaključak da je od svih prostorija u kojima boravimo, najvažnija spavaća soba, odnosno prostorija u kojoj prespavamo trećinu dana, odnosno većinu svoga života.

– I u ovom broju Aure, kao mnogo puta do sada, još ću jednom podsjetiti i nadopuniti važnost boravljenja u sasvim zdravoj spavaćoj prostoriji, tj. da je ona čista od svih prijetnji štetnog ili patogenog zračenja. Dosada je već bilo riječi o tome da pored postavljanja Cedar neutralizatora koji će „očistiti prostor“, treba također obratiti pažnju da u krevetu i ispod njega ne smije biti nikakvih metalnih predmeta, a pogotovo ne opruga koje danas često nalazimo u madracima – pojašnjava dr. Trobradović.
Razlog za to, pojašnjava u nastavku naša sagovornica je, pojavljivanje elektromagnetnog zračenja u samim oprugama, do čijeg emitovanja dolazi indukovanjem el. struje koja je posljedica štetnog zračenja ispod samog kreveta.

– Pored toga, treba dodati da svi nepoželjni elementi kakvi su: veće metalne mase, uključeni električni aparati, električni brojači, automobili, cijevi centralnog grijanja, cijevi otpadnih voda itd. na vertikali postelje i na nižim spratovima, povećavaju ukupnu nezdravost mjesta na kojem provodimo trećinu svoga života, i to momentu kada samo najranjiviji tj. kada spavamo. Mnoge neupućene osobe bi sada mogle reći: „Pa svega toga ima svuda oko nas!“. To je tačno, „svuda oko nas“, i zato je to „raj“ za štetno zračenje, i zato su prijašnje generacije živjele kud i kamo duže, zdravije i sretnije živote. A to je ujedno i razlog zbog kojeg se mi nastavljamo boriti za zdravlje čovječanstva, protiv veoma podcijenjenog i opasnog neprijatelja – nevidljivog štetnog zračenja – kaže Trobradović, najavljujući za naše čitatelje još mnogo zanimljivosti koje se tiču našeg zdravlja, o čemu će biti govora u narednim brojevima Aure.

Priče iz ordinacije
Jessica-Ann Palin (32), bivša stjuardesa američke aviokompanije “United Airlines”: Živa zahvaljujući Cedar ploči i Eliksiru sa Kavkaza

Iako je sve teže podnosila simptome koje je osjećala zadnje četiri godine, a koji su se manifestovali u vidu povišene tjelesne temperature, brzog zamaranja, preznojavanja, vrtoglavica i loše koncentracije, Jessica-Ann ničim nije pokazivala da je bolesna. Trpjela je i sa smješkom obavljala posao stjuardese, čak i kada su joj graške znoja oblivale lice, usljed bolova.
Njen strah porastao je kada je jednog jutra na dojci napipala kvržicu. Odlazak na pregled, odlagala je nekoliko mjeseci, a onda je ipak skupila hrabrost. Nažalost, njene sumnje dobile su ime – rak dojke. Ljekari su joj rekli da je operacija jedino rješenje, i da se trebala ranije javiti, jer se pregledom može utvrditi rak dojke i prije nego se osjeti kvržica.
U narednom periodu, zbog depresije, straha i panike koju je osjećala, Jessica je ostala i bez posla. Bolest i da je htjela, nije duže mogla skrivati.

– S ovom mladom ženom, srela sam se prošle godine prvi put. Iako razočarana, pokazala je jaku volju za ozdravljenjem. Mnogi pacijenti nisu disciplinovani, a Jessica je bila oličenje discipline. Predložila sam joj već svima znanu terapiju Eliksirom sa Kavkaza i Cedar pločom. Rezultati: postepeno povlačenje bolesti, povećana energija u tijelu i osnažena želja za životom, kao i potpuno poboljšanje sna. Sa Cedar pločom uklonjen je prvobitni uzrok bolesti – štetno zračenje u njenom stanu. Sada, Jessica je na putu ka potpunom ozdravljenju. U potrazi je za novim poslom, a meni je u sjećanju između tako puno pacijenata, ostala činjenica da je Jessica bezuslovno prihvatila sve moje savjete – kaže na kraju dr. Trobradović.

error: Content is protected !!