Zašto miševi bježe od kompjutera i TV prijemnika?

Piše: prof. dr. Šuhreta Trobradović Seka (061/320-726)

Mjerenja štetnog zračenja u jednoj tipičnoj kancelariji, u kojoj se nalazi standardni model računara sa LCD ili LED monitorom (sa znatno manjim zračenjem), kao i sa ostalom opremom poput fotokopira, štampača, bežične mreže i dr., su pokazala magnetno polje jačine od 3 do 6 miligausa i mikrovalno zračenje bežičnih mreža od 100 do 200 mikrovati/m2. Ovakva količina zračenja čak i za prilično kratko vrijeme utječe na naš organizam, a prvi simptomi su nagla pojava nervoze i iritabilnosti, pa tako često vidimo ljude u ovakvom okruženju, kako jednostavno ne mogu da se smire, pa stoga pribjegavaju raznim vrstama smirujućih sredstava, poput cigareta, preparata za smirenje nerava i slično

Kompjuteri su postali nezaobilazni dio naše svakodnevice tako da je bez njih skoro nemoguće zamisliti današnji život. Većina ljudi svoje poslove obavlja upravo na ovim mašinama, bez obzira o kojoj profesiji je riječ. Čak i mala djeca prije nego nauče čitati i pisati, lako pronalaze omiljene igrice i drugu vrstu zabave na kompjuterima.

Kada smo dobro razumjeli ovu veoma jasnu činjenicu, onda je pravo vrijeme da se zapitamo o tome koliko su ovi proizvodi savremene tehnologije ustvari bezbjedni po naše zdravlje. Odgovor na to dat ćemo u nastavku, kroz prizmu nevidljivog štetnog zračenja, ali imajući na umu i druge utjecaje koje kompjuteri imaju na ljudski život.

Zračenje monitora

Postoji više vrsta kompjuterskih monitora koji su danas u široj upotrebi. Starija i opasnija varijanta su CRT monitori koji se sastoje od uske vakumirane katodne cijevi. Ova cijev sa svoje zadnje strane ima „elektronski top“ koji proizvodi elektronsku zraku i usmjerava je prema naprijed. Zraka nakon toga prolazi kroz kontrolnu mrežu, prstenove visoke voltaže i anodu za fokusiranje, vertikalne i horizontalne namotaje i na kraju udara od fosforni florescentni zaslon što se sa druge strane kroz debelo staklo vidi kao slika. Elektronska zraka osvježava sliku oko 100 puta u jednoj sekundi kako bi slika izgledala neprekinuto.

Naravno pored stvaranja slike, ovakav elektronski top ispaljuje i jako štetno zračenje. Mjerenja pokazuju da i pored debelog staklenog zaslona, određena količina zračenja slično rendgenskom ipak prodire u prostor ispred ekrana do gledaoca. Količina ovog zračenja nije prevelika, ali ako se uzme u obzir da su kompjuterski monitori prilično blizu tijela korisnika, i da je vrijeme koje se provodi ispred monitora dugotrajno, onda uviđamo da se radi o prilično opasnoj situaciji. Bilo bi dobro kada bi ovakva vrsta zračenja jednostavno nestala nakon završenog rada, ali zbog naučno dokazanog kumulativnog djelovanja štetnog zračenja, tj. akumuliranja elektromagnetnog naboja u tijelu čovjeka, svakodnevno izlaganje dovodi do postepenog uništavanja zdravlja korisnika.

Prijetnja po ljudsko zdravlje

Da nije riječ samo o CRT monitorima, pokazuju i mjerenja štetnog zračenja kompletnog računara zajedno sa perifernom opremom, koja su pokazala znatno elektro-zagađenje neposredne okoline korisnika računara. Naime, kompjuteri sadrže napojne jedinice, ventilatore, tvrde diskove, i ostale elektronske jedinice koje generišu elektromagnetnu radijaciju, a koja je, kada se sve uzme u obzir daleko od sigurne.

Mjerenja štetnog zračenja u jednoj tipičnoj kancelariji, u kojoj se nalazi standardni model računara sa LCD ili LED monitorom (sa znatno manjim zračenjem), kao i sa ostalom opremom poput fotokopira, štampača, bežične mreže i dr., su pokazala magnetno polje jačine od 3 do 6 miligausa i mikrovalno zračenje bežičnih mreža od 100 do 200 mikrovati/m2. Ovakva količina zračenja čak i za prilično kratko vrijeme utječe na naš organizam, a prvi simptomi su nagla pojava nervoze i iritabilnosti, pa tako često vidimo ljude u ovakvom okruženju, kako jednostavno ne mogu da se smire, pa stoga pribjegavaju raznim vrstama smirujućih sredstava, poput cigareta, preparata za smirenje nerava i slično.

Premda se stalna nervoza često pripisuje samo stresnoj vrsti posla, ovdje možemo jasno ustvrditi da bi bilo mnogo manje stresa kada bi bilo manje elektromagnetne radijacije u okruženju zaposlenih, a samim tim i do boljih rezultata u radu. Da bi se koliko-toliko izbjegao štetan utjecaj kompjuterske radijacije, treba što je moguće više odmaknuti sve dijelove opreme od ljudi, a umjesto bežične tehnologije preći na žičanu.

Najsigurnija zaštita i od ovog štetnog zračenja jeste – Cedar Neutralizer. Opširnije na adresi: www.cedar-neutralizer.com.ba ili putem telefona 061 320 726.
Antre

TV ubio pacove!

Da bi ustanovili utjecaj štetnog zračenja iz TV aparata na živi organizam, naučnici su izložili pacove zračenju kolor televizora u periodu od 6 sati dnevno. Prilikom provođenja eksperimenta, ekran televizora je prekriven debelim crnim neprozirnim kartonom, tako da je do pacova stizala samo nevidljiva radijacija TV aparata.

Već prvi dan izloženosti, pacovi su postali hiperaktivni i primijećena je povećana agresivnost među njima. Nakon 7 dana umjesto povećane aktivnosti pacovi su postali usporeni, da bi nekoliko dana iza toga – pokrepali! Ovdje ćemo napomenuti da je tehnologija TV aparata istovjetna tehnologiji CRT monitora, jer oboje sadrže katodnu cijev.

Laptopi – manje zračenje, veća opasnost

Laptop računari generalno isijavaju nižu količinu štetnog zračenja od desktop računara budući da su njihovi sastavni dijelovi mnogo manji, da se napajaju iz baterije, i da uvijek imaju LCD ili LED monitore. Izmjereno zračenje na 30 cm udaljenosti od laptopa jeste znatno manje, ali i pored toga predstavlja veću prijetnju po ljudsko zdravlje, jer se laptop računari tokom upotrebe nalaze mnogo bliže tijelu, a naročito kada se koriste onako kako su i predviđeni – na krilu. Na tako maloj ili nikakvoj udaljenosti magnetno polje umjesto 2, koliko je izmjereno na razdaljini od 30 cm, iznosi preko 20 miligausa!

Iz ovoga je sasvim jasno da je veliki broj vitalnih organa čovjeka sasvim obuhvaćen elektromagnentom radijacijom prilično velikog intenziteta i to uglavnom tokom dužih vremenskih perioda. Savjet za osobe koje koriste laptop jeste da ga prilikom rada drže na što većoj udaljenosti npr. na radnom stolu, i da koriste dodatnu tastaturu i miš, kako bi umanjili utjecaj štetnog zračenja. Također upotreba bežičnog interneta treba biti svedena na minimum i to samo u slučajevima kada je to neizbježno. U svim drugim situacijama treba držati ugrađeni bežični modem isključenim.

UPS uređaji za neprekidno napajanje strujom

Ovakva vrsta uređaja koja je također veoma čest prizor u radnom okruženju, predstavlja još jedan izvor zračenja visokog intenziteta koje svoj štetni efekat ima čak i na razdaljini od 1 metra. Elektromagnetno zračenje isijava iz UPS uređaja čak i kada je uređaj isključen, budući da se stalno puni, i da je konstatno priključen na električnu mrežu. UPS uređaji se trebaju odmaknuti koliko god je moguće od mjesta gdje korisnik kompjutera sjedi.

Pet najčešććih i najtežih posljedica

Pored štetnog elektromagnetnog zračenja postoji i niz drugih posljedica koje nam dugotrajni rad na kompjuteru sa sobom donosi, pa ćemo navesti samo neke od njih.

1. Povrede zglobova, tetiva i stalno prisutna bol uslijed konstantnog ponavljanja istih pokreta tokom dugog vremenskog perioda, kao što je slučaj sa kucanjem na tastaturi.
2. Slaba fizička aktivnost koja je posljedica dugotrajnog rada za računarom gdje je skoro cijelo tijelo u pasivnom stanju. Dugotrajna fizička neaktivnost također uzrokuje i gojaznost, a broj gojaznih ljudi se svakim danom sve više povećava.
3. Tromboza vena koja se dešava usljed predugog sjedenja za kompjuterom, a koja stvaranjem krvnog ugruška može biti opasna po život. Ovakva bolest kao posljedica svakodnevnog rada na kompjuteru je veoma učestala danas u svijetu. Dugotrajno sjedenje također uzrokuje pojavu ozbiljnih bolesti uslijed pritiska karlice na krvne sudove unutrašnjih organa i donjeg dijela tijela, a što oslabljuje opskrbu ovih organa sa krvlju i dovodi do sprječavanja dotoka kisika do ćelija.
4. Slabljenje vida je veoma čest problem kod korisnika kompjutera, a dešava se prilikom dugotrajnog gledanja u monitor računara. Štetan efekat na oči ima prije svega štetno zračenje koje u oku generira slobodne radikale koji dovode do oštećenja očiju. Drugi štetan utjecaj na oči je stalna izmjena slika na monitoru koja iznosi oko 100 puta u sekundi. Mada mi ove promjene i ne primijetimo, naše oko ih registruje, i samim tim se zamara. Otuda i nakon kratkog rada za računarom, osjetimo zamor očiju i slabljenje mogućnosti fokusiranja slike. Treba napomenuti da je unos vitamina A ključan da bi se ovi poremećaji umanjili.
5. Nesanica je također jedna od posljedica štetnog zračenja kompjutera. Naime, uočeno je da obavljanje zadataka na kompjuteru tokom noći, sa povećanom pažnjom, smanjuje koncentraciju melatonina što direktno utječe na poremećaj sna tj. na pojavu nesanice.

(aura.ba)

error: Content is protected !!