Zašto je najgori položaj za spavanje na stomaku?

Mnogobrojna medicinska istraživanja dokazuju da spavanje na stomaku šteti kičmi…
spavanje

Tokom noći, ukoliko spavamo na stomaku, naši ligamenti su konstantno ukočeni, a zglobovi i nervi trpe veliki pritisak. Krvni pritisak dodatno opada i utiče na osjećaj nenaspavanosti ujutro. Dok ležimo na stomaku mozak i želudac rade otežano.

Stav islamskih učenjaka je da je spavanje na stomaku mekruh(pokuđeno) jer šteti zdravlju. Poslanik, a.s., je rekao: ”Takvo spavanje Allah, dž.š. mrzi”. (hadis prenosi Jeiš b.Tihfa el-Giffari, r.a. a bilježi Ebu Davud)