Vraćanje u prošle živote: Ako ste u ranijem životu uzurpirali druge, u ovom životu uzurpirani ćete biti vi!

 

Vraćanja u ranije živote pokazala su se u praksi kao dobri oblici terapije. I nadalje je, međutim, sporno da li “u svijest prizvani” sadržaji zaista potječu iz vremena prije rođenja, ili, čak, iz nekog ranijeg života. No, iskustva stalno iznova pokazuju da se brojni nepoželjni oblici ponašanja i reagovanja u aktuelnom životu ovom metodom mogu rasvijetliti i staviti pod kontrolu.

„Razmišljanje o reinkarnaciji pruža obilje objašnjenja i rješenja za probleme i strahove, samo ako smo spremni uzeti u obzir ponovno rođenje kao izvjesnu mogućnost – konstatuje Ingrid Valier, reinkarnacijski terapeut iz Njemačke, Štutgart.

Prema njenoj procjeni, terapija reinkarnacijom već se odavno pokazala kao vid terapije koji treba shvatiti sasvim ozbiljno. Nakon određene skepse u početku, čak su i neki predstavnici školske medicine i psihijatri potvrdili da se na ovaj način mogu ublažiti teške neuroze. Sve je izrazitije i mišljenje da metoda koja daje rezultate ima svog opravdanja.

Kao na filmu…

Kada je Ingrid Valier tek počela koristiti metodu vraćanja u ranije živote, klijenti su joj s nevjericom postavljali brojna pitanja:

Sada su, međutim, pacijenti ponekad vrlo dobro informisani. Mnogi su pročitali brojne knjige na ovu temu i imaju tačne predstave kako ovakav tretman treba izgledati. Često tako zamišljaju da se slike, koje nastaju na osnovu pitanja terapeuta, automatski smjenjuju – kao na filmu. Ovakva očekivanja poticala je i štampa svojim napisima o reinkarnaciji. Zato prvo treba rastočiti isprogramiranost ovakve vrste da bi pacijent bio opušten, iskren u razgovoru.
Dok ovakvi unaprijed stvoreni klišei, uglavnom, sprječavaju uspješan terapeutski proces, jedna druga promjena u svijesti pacijenta vrlo je korisna za uspjeh terapije: jasno je porastao duševni stav ljudi koji traže pomoć, prema njihovim problemima u životu, njihovo shvatanje sudbinskih veza i spremnost da preuzmu odgovornost za to.

U terapiji reinkarnacijom proteklih dvadeset godina je, doduše, još uvijek riječ o istim temama: o strahovima i bojaznima, o konfliktima u odnosima, o problemima na poslu, o somatskim simptomima, o pitanjima smisla i cilja. U davanju odgovora na ova pitanja i u rješavanju problema metoda je pokazala značajne rezultate. Kad je riječ o teoretskoj pozadini, tu se ipak nisu ispunila početna očekivanja.
Duša se može zadržati u zoni međuživota nekoliko sekundi ili hiljadama godina – kaže Ingrid Valier.

Ona može više puta, jedan za drugim, biti inkarnirana u nekom muškom ili ženskom tijelu, ili naizmjenično. Sve ovisi o njenom životnom zadatku. Čini se da je broj proživljenih života neizmjerno velik.

Rovarenje po ličnosti

Cilj terapije je pronaći “crvenu nit”, postavljeni zadatak što se provlači kroz različite živote, i savladati tu nit. U svojoj ordinaciji u Štutgartu Ingrid Valier radi s psihijatrima, medicinarima i psiholozima na brojnim slučajevima.

„Često nam neki ljekar šalje pacijenta kod kojeg fizičko liječenje nije dalo rezultata – priča ona -ili kod kojeg je došlo samo do pomicanja simptoma. I obrnuto, mnogi psiholozi već preuzimaju tehniku ispitivanja iz terapije reinkarnacijom.

Na stručnim seminarima liječnici i terapeuti izučavaju ovu tehniku kao dopunu za svoje metode liječenja. Neki terapeuti primjenjuju terapiju vraćanja u prošlost u slučajevima traumatskih doživljaja, kao što je šok, nesreća ili operacija, kako bi potisnuti materijal ponovno prizvali u svijest i onda nastavili s uobičajenom terapijom.

Pošto se doživljaji vrlo temeljito obrađuju, terapija reinkarnacijom nije samo dopuna drugih vidova terapije, nego je u stanju razjasniti, upotpuniti i započete i neuspjele terapije. Tako bi se mogle otkloniti loše posljedice nastale zbog nepotpunih terapija hipnozom s posthipnotičkim sugestijama ili zbog “rovarenja” po ličnosti u toku terapijskih razgovora kada nisu otkriveni ni uzroci, niti su ponuđene mogućnosti nekih rješenja. Upravo ovo posljednje zauzima važno mjesto u terapiji reinkarnacijom koja u prvi plan stavlja čovjekovu vlastitu odgovornost.

„Dugotrajne terapije, naprotiv, ukazuju na nedostatak vlastite odgovornosti – objašnjava Ingrid Valier.

Neurotični ostaci

Terapeut koji koristi metodu reinkarnacije treba voditi računa o tome da pacijent aktivno sarađuje i da pokuša preobratiti dobivena saznanja. Čim se neki čovjek zaustavi ili se u razgovoru stalno vraća na stare probleme, to je znak da se ne odlučuje na jedan nužni razvojni korak.

Svaki postojeći strah imao je nekada svoje opravdanje, a moguća je i svaka situacija koju čovjek uopće može zamisliti. Na ovom uvjerenju bazira se terapeutsko načelo terapije reinkarnacijom: ako pacijent može zamisliti i verbalizirati neki traumatski doživljaj i ako takva predstava kod njega izaziva nelagodnost, strah, tjeskobu, onda je taj doživljaj sigurno do njegove prošlosti.

Čim se terapeut upusti u ovakve “fantazije”, nastaju konkretne slike, praćene emocijama i tjelesnim reakcijama. Prema mišljenju Ingrid Valier, one se ne mogu objasniti čistom fantazijom, ili bi se moralo polaziti od toga da čovjek duhovnom umišljenošću sam stvara svoje probleme. Zaključak bi onda bio da bi se samo naporom volje ili rastakanjem umišljanja mogao ponovno brisati i svaki problem. Ono što čovjek umisli, može ponovno i odbaciti. Međutim, u praksi se tako stvari ne odvijaju.

U podsvijesti se uglavnom čvrsto zadržavaju svi neprerađeni utisci i manifestiraju se kao ideje i slike u stalnom ponavljanju – sve do fiksacija.

– Strah od samoće, od mraka, egzistencijalna strahovanja, umišljena ugroženost, prisilni postupci u cilju vlastite sigurnosti i preživljavanja zapravo su neurotični ostaci akumuliranih – po život opasnih situacija. Na putu vraćanja u prošlost treba pripomoći mehanizam nesvjesnog koji potkrepljuje preživljavanja. Taj mehanizam očito ima potrebu da sve ono što se ne preradi, sačuva za neko kasnije vrijeme, a u međuvremenu daje svijesti informacije o tome. Konflikti, fiksacije, prenaglašene reakcije, somatski simptomi su takve informacije koje iščezavaju tek pošto sve što je potisnuto dopre do svijesti… – kaže Valierova.

Patnje prošlosti
Zadatke terapije reinkarnacijom ova žena-terapeut iz Štutgarta vidi i na profesionalnom stvaralačkom planu. Misli, ciljevi i motivacije su energija. Ukoliko u podsvijesti ima potisnutih sadržaja, dolazi do blokada energije koje se trajno mogu ukloniti ukoliko se pronađu i prerade uzroci zastoja energije.

Po Valierovoj, terapija reinkarnacijom je pokazala da čovjek individualno i kolektivno snosi odgovornost za svoju cjelokupnu prošlost: ako je on u nekom ranijem životu uzurpirao životne prostore drugih, onda danas ni sam sebi ne može priuštiti neki životni prostor; ako je rođen u vremenu oskudice ili nasilja, te okolnosti su zapravo refleksi njegovog ranijeg ponašanja. Čak bi se moglo ići i tako daleko pa reći da današnja patnja i bolest nisu nikada uzrokovani u današnjici. To bi prije mogle biti zakašnjele, samosvojne čovjekove reakcije na njegovo ponašanje u ranijem životu.

Ingrid Valier optimistički razvija svoju viziju:

„Vladale bi rajske okolnosti kad bi čovjek bio načisto sa svojom odgovornošću za ukupnost svih organizama i s nepodmitljivom bezvremenošću svoje svijesti. Strah bi se tumačio kao vlastita ograničenost, kao zatvorenost koju treba ponovno otvoriti, umjesto da se iskopčava ono što je izazvalo strah. Neraspoloženje i konflikti bi se suzbili već u početku, prije nego što bi se i morala pojaviti bolest. (aura.ba)