Vježbanjem mozga do dužeg života

Stručnjaci još raspravljaju o tome koliko je trening mozga efikasan, ali svi se slažu u tome da vežbe na neki način mogu da aktiviraju, jačaju i štite kognitivne funkcije, naročito kod starijih

Moždane funkcije s godinama slabe što posebno zabrinjava starije osobe, pa posežu za raznim metodama da to uspore. Stručnjaci tvrde da određene aktivnosti mogu biti korisne za zdravlje mozga, a sve dok smo spremni za nova saznanja, znači da smo u mogućnosti da jačamo mentalnu snagu. To pomaže ljudima da postanu fleksibilniji i da se lakše prilagode promjenama u okruženju.

Stručnjaci još raspravljaju o tome koliko je trening mozga efikasan, ali svi se slažu u tome da vježbe na neki način mogu da aktiviraju, jačaju i štite kognitivne funkcije, naročito kod starijih. To je potvrdilo i istraživanje koje je obuhvatilo 2.800 ispitanika starijih od 65 godina. Oni su učestvovali u tri različita oblika kognitivnog treninga koji su uključivali brzinu procesuiranja informacija, pamćenja i rasuđivanja, a zaključak je da takve mentalne vježbe podstiču aktivnost mozga.