Vitamini: Prije ili poslije jela

Osim uputa o interakcijama lijekova s drugim pripravcima, veliku ulogu pri pravilnoj upotrebi lijekova imaju i međudjelovanja s hranom.

Koje se interakcije mogu pojaviti prilikom istodobne upotrebe lijekova s mastima, bjelančevinama, balastnim tvarima te mlijekom i mliječnim proizvodima.

Masti

Masti su lipofilne tvari koje povećavaju topivost i raspoloživost tvari topivih u mastima. Također, potiču izlučivanje žučnih kiselina koje olakšavaju resorpciju lipofilnih tvari. Pomoću enzima gušterače masti se u crijevima pretvaraju u masne kiseline i glicerin, prenosi Avaz.Primjeri lijekova – tokoferolacetat (vitamin E), retinol (vitamin A), isotretinoin, kalciferol i derivati (vitamin D), grizeofulvin.

Kako izbjeći interakcije? – Da bi se postigla optimalna resorpcija djelatnih tvari, spomenuti lijekovi trebali bi se uzimati zajedno s hranom, najbolje u kombinaciji s namirnicama bogatim mastima.

Bjelančevine

Bjelančevine su polipeptidi koji se u crijevima pomoću enzima gušterače pretvaraju u aminokiseline.

Način odvijanja interakcija – Obzirom da se aminokiseline resorbiraju preko nosača kao i lijekovi, prilikom istodobnog unosa lijekova i bjelančevina aminokiseline istiskuju lijekove s nosača i smanjuje se njihova resorpcija.

Mliječni proizvodi bogati bjelančevinama dovode do promjene kiselosti želuca pa zbog toga može doći do otapanja ovojnica lijekova, inače otpornih na želučane sokove.

Primjeri lijekova – L-dopa, lijekovi otporni na resorpciju u želucu, sulfonamidi, antikoagulansi, željezo, digitoksin, metil-dopa.

Kako izbjeći interakcije? – Navedene lijekove ne uzimati s hranom ili barem ne s hranom bogatom bjelančevinama.

Balastne tvari

Balastne tvari sadržavaju ugljikohidrate koji se ne mogu resorbirati i to u pravilu polisaharide kao što je celuloza.

Primjeri lijekova – minerali, vitamini, paracetamol, amoksicilin, penicilin, trimetoprim.Savjet – Uzimanje navedenih lijekova planirati 2 sata prije ili nakon obroka, pri čemu vrijedi pravilo: najprije uzeti lijek jačeg djelovanja.

Mlijeko i mliječni proizvodi

Mlijeko je emulzija ulja u vodi koja sadrži puno kalcij-laktata. Zbog sadržaja iona kalcija, moguće je da u kontaktu određenih lijekova s mlijekom nastaju teško topivi kompleksi.

Primjer – tetraciklini.

Savjet – Navedeni lijek ne bi trebalo uzimati u kombinaciji s mlijekom. Da bi se izbjegle interakcije, potreban je razmak od 2 sata između mliječnog obroka i uzimanja lijeka.