Pokazalo se da osobe koje imaju otiske sa spiralnom šarom na jednom ili više prstiju imaju veće šanse za povišen krvni pritisak od onih čiji su otisci sa lučnom ili šarom poput omče.

Pripazite ako imate ovakve otiske prstiju

Pokazalo se u istraživanju da što više ovakvih spiralnih otisaka osoba ima, pritisak joj je veći.

Ovakvi otisci prstiju pokazatelj su problema koji nastaju još dok je embrion u fazi razvoja, što kasnije dovodi do povišenog krvnog pritiska.