“UKLETI” BUNAR: Što voda dotakne u kamen pretvara…

V. Britanija: Lokalna lagenda kaže kako je u špilji rođena kći prostitutke čiji je otac vrag. Djevojka je navodno mogla proricati budućnost. Bunar je aktrakcija za turiste

Na obali rijeke koji u nekoliko mjeseci pretvara predmete u kamenje. Stoljećima su mještani vjerovali da je bunar uklet. Priče je potaknula i činjenica da strana zida izgleda kao golema lubanja. Legende kažu da će se onaj tko dotakne vodu, pretvoriti u kamen.

Avanturisti često u bunaru ostavljaju razne predmete kao npr. bicikle, medvjediće, lance, koji su se “pretvorili u kamen”.

Najstariji zapis o bunaru je iz 1538. godine kada se vjerovalo da je voda iz bunara ljekovita. Lokalna legenda kaže da je u špilji bunara rođena Mother Shipton, kći lokalne prostitutke.

Djevojka je bila toliko ružna da se vjerovalo da joj je otac vrag. Kasnije se pričalo da je djevojka imala nadnaravne moći te da je mogla predvidjeti budućnost. Navodno je predvidjela poraz španjolske armade 1588. godine, veliki požar u Londonu 1666. godine te izum telefona.