Udovice su manje izložene stresu od žena kojima su partneri živi?

Dugo se vjerovalo kako brak dobro utječe na oba supružnika u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti, no nova studija talijanskih znanstvenika pokazala je da udovice žive manje stresno od žena čiji su supruzi još živi, piše Journal of Women’s Health.
udovica
Rezultati istraživanja znanstvenika sa sveučilišta u Padovi djelomično su u suprotnosti s prethodnima koji su upućivali na to da brak ima pozitivan utjecaj na zdravlje, da smanjuje rizik od srčanog napada i depresije te da povećava izglede za preživljavanje raka, prenose mediji.

Voditeljica istraživanja, dr. Caterina Trevisan i članovi njezina tima kažu da su po rezultatima studije žene nakon suprugove smrti u manjem stresu i da su boljega zdravlja nego ranije, za razliku od muškaraca na koje suprugina smrt ostavlja negativne posljedice jer su naviknuti tijekom braka više se na nju oslanjati.

Supruge, podsjeća dr. Trevisan, brinu o kućanstvu, djeci i zdravlju cijele obitelji zbog čega su često frustrirane i izloženije stresu. Vjeruju i da zbog navedenih čimbenika među neudanim ženama ima manje oboljelih od depresije. Ista je studija pokazala i da su žene koje žive same manje tjeskobne od muškaraca koji žive sami, da su zadovoljnije i aktivnije na poslu.

Prema ranijim studijama osobe koje žive u braku žive dulje od samaca i samica, no istraživanje talijanskih znanstvenika provedeno na 2000 ljudi starijih od 65 godina pokazalo je da se dosad prihvaćena teorija o pozitivnom učinku bračnog statusa ne može u jednakoj mjeri primijeniti na muškarce i na žene.

Po studiji talijanskih znanstvenika provedenoj u četverogodišnjem razdoblju na 733 Talijana i 1154 Talijanke, udovice su za 23% u manjem stresu od udanih žena.

– Ustanovili smo da su za razliku od velike većine muškaraca na koje je smrt supruge ostavila negativne posljedice, udovice nakon smrti bračnih drugova bile u manjem stresu od žena koje žive u braku. Rezultati ove studije djelomično su u suprotnosti s rezultatima ranijih istraživanja po kojima brak ima pozitivan učinak na zdravstveni status i dugovječnost oboje supružnika-, rekla je dr. Trevisan.

Najveća sreća u životu je uvjerenost da smo voljeni – voljeni zbog toga kakvi jesmo ili još više, usprkos tome kakvi jesmo.