U TOKU JE SUPERMAGNETNA OLUJA NA ZEMLJI: TRAJAĆE 10 SATI, A OVAKO ĆE UTJECATI I NA ZDRAVLJE LJUDI

U pitanju je najmoćnija oluja u posljednjih godinu i po do dvije dana. Naučnici su prenijeli da je Sunce upravo izazvalo supermagnetsku oluju na Zemlji, koja će trajati oko 10 sati. Ova pojava može negativno da utiče na hronične bolesnike, ali i na zdrave pojedince.

– Ako je uporedimo sa događajima iz prethodnih godina, ovaj događaj je veoma važan. U posljednje dvije godine ovo je najveća magnetska oluja, to je impresivno, rekao je glavni istraživač u Laboratoriji za rendgensku astronomiju Instituta za fiziku Sergej Bogačev.

Kako ističu stručnjaci, ova oluja ometa radio-komunikacije i trajaće oko 10 sati, a osjetiće je ljudi koji su inače osjetljivi na vremenske prilike.

Kao razlog za oluju navodi se taj što se pukotina otvorila u Zemljinom magnetskom polju, omogućujući sunčevom vjetru da uđe u magnetosferu.

Kod ljudi se mogu javiti sljedeće smetnje:

– Glavobolja

– Malaksalost i drhtavica

– Povišen krvni pritisak

– Pojačane smetnje kod hroničnih bolesnika

– Aritmija

ŠTA JE GEOMAGNETNA OLUJA?

Geomagnetna oluja predstavlja pojavu naglih i privremenih promijena magnetnog polja Zemlje, uzrokovanih aktivnostima na Suncu, kao što su udari talasa i oblaka magnetnog polja Sunčevog vijetra, zajedno sa Sunčevim bakljama i koronalnim izbacivanjem mase, koji zajedno utiču na Zemljino magnetno polje 3 dana nakon Sunčevih aktivnosti.

Pritisak Sunčevog vijetra na magnetosferu i magnetno polje Sunčevog vijetra će se povećavati ili smanjivati, zavisno od Sunčevih aktivnosti.

Promjene pritiska Sunčevog vijetra mijenjaju električno polje u jonosferi, a magnetno polje Sunčevog vjetra djeluje zajedno sa Zemljinim magnetnim poljem. Geomagnetne oluje obično traju dan ili dva, ali mogu trajati i više.

U nešto skorije doba, poznat je slučaj iz 1989. godine kada su za vrijeme jedne takve oluje četiri satelita bila u kvaru nedjelju dana.

Uticaj geomagnetnih oluja na ljude tek je počeo da se proučava, ali je poznato da golubovi pismonoše za vrijeme takvih oluja imaju problema sa navigacijom, te da nisu u stanju da pronađu mjesto na koje bi trebalo da slete.