U slučaju da izbije treći svjetski: koje su zemlje najbezbjednije, gdje pobjeći?

Ovo je lista 10 najbezbjednijih zemalja u slučaju trećeg svjetskog rata, a međui njima je i Slovenija

Sve intenzivnije tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Sjeverne Koreje tjeraju na razmišljanje o tome šta nam je činiti u slučaju eskalacije većeg sukoba globalnih razmjera.

U slučaju izbijanja trećeg svjetskog rata možda bi ove zemlje mogle biti sigurno utočište za one koji bi njime bili direktno pogođeni, bar ako se može suditi po onome što pokazuje Globalni indeks mira (Global Peace Index), rang-lista stepena bezbjednosti, kojom su obuhvaćene 163 države svijeta.

1. ISLAND – Geografski, Island nema granice ni sa jednom državom, što znači da bi zbog svoje udaljene lokacije mogao da ostane van zone konflikta. A budući da ima ocjenu 1, to ga čini jednom od najbezbjednijih lokacija u slučaju globalnog konflikta.

2. DANSKA – Iako bi Danska, kao zemlja većinom okružena morem i članica NATO, mogla da trpi posljedice konflikta, ona pod svojim suvernitetom ima i deleki i veliki region – Grenland.

3. PORTUGAL – Ova zemlja je tokom Drugog svjetskog rata bila neutralna, a ni kasnije nije učestvovala u sukobilma.

4. AUSTRIJA – Ova alpska država nalazi se na četvrtom mJestu liste, sa ocJenom 1,5.

5. SLOVENIJA – dugo nije bila uključena u dugotrajnije konflikte većih razmjera. Broj termalnih, solarnih i hidro izvora električne energije je u porastu, što znači da ta zemlja, u slučaju konflikta, ne bi morala da se oslanja na uvoz struje.

6. ČEŠKA – Za razliku od zemalja EU, koje su već iskuslile terorizam, u Češkoj Republici nije bilo terorističkih napada. Zbog toga je ova zemlja plasirana na visokom šestom mjestu liste.

7. NOVI ZELAND – Kao i Slovenija, Novi Zeland je samodovoljan kada je energija u pitanju, budući da više od 50 odsto ukupne enrgije dolazi iz hidro-izvora. Drugi bitan faktor je plodna zemlja, veoma pogodna za uzgajanje različith vrsta usJeva. Prednost Novog Zelanda je i njegova udaljena i “zavučena” lokacija.

8. KANADA – Na osomoj poziciji po bezbjednosti Kanada je bila i prošle godine sa ocjenom 1,1 od mogućih 5 (niža ocjena označava viši stepen bezbjednosti).
9. ŠVAJCARSKA – Poznata je po svojoj neutralnosti, kao i planinama koje je okružuju i predstavljaju prirodne bedeme protiv osvajča. Na listi Globalnog indeksa mira za 2017. Švajcarska zauzima deveto mjesto.

10. JAPAN – Među deset najbezbjednijih zemalja Japan je uspio da se ušunja, prije svega zbog stepena militarizacije, unutrašnje sigurnosti i odsustva učešća u međunarodnim konfliktima. Ova zemlja je dobila ocjenu 1,4. Mada će, vjerovatno, blizina Sjeverne Koreje i njenih raketnih proba uticati na pad sa ove pozicije.