U posjeti gradu grijeha: Jerihon, mjesto gdje je đavo iskušavao Hrista!

Za vrijeme Isusa Hrista kada je hodao zemljom postojao je grad zvani Jerihon. U ovom gradu Isus je od strane sotone više puta bio kušan. Isus je uspješno prošao iskušenjima ali i dan danas se grad Jerihon naziva Đavolji grad ili grad Grijeha.

Danas je Jerihon riječna oaza sa oko 20.000 stanovnika i jedan od vodećih turističkih centara Palestine. Smatra se najstarijim stalno naseljenim gradom na svijetu koji je imao stanovnike još 10.000 godina prije Hrista! Ujedno, leži na najnižoj nadmorskoj visini na svijetu budući da je na položaju koji je 258m ispod nivoa mora.
Pretpostavlja se da je u startu brojao najviše 3.000 stanovnika. Pojedini istoričari tvrde da je bio smješten u samo središte lavirinta izgrađenog od kamena. Utvrđen je zidinama sa kulom, a unutar utvrđenja podignute su kućice od sušene opeke.

Svjedoci nestale civilizacije

Arheološkim istraživanjima otkrivene su kolibe, grnčarija, drveni namještaj i grobnice koje svjedoče o nestaloj civilizaciji.
Ako vjerujete istorijskim činjenicama, Jerihon je samo još jedan od drevnih gradova, iako vjerovatno najstariji. Ipak, ako se osvrnemo na Bibliju, ovaj grad dobija transformaciju koja ga čini jednim od najznačajniji u istoriji čovječanstva! A o čemu se radi?

Da li je malo reći da je upravo na ovom mjestu đavo iskušavao Hrista? Nakon krštenja na rijeci Jordan, Isus Hrist se, prema Novom zavjetu, povukao u pustinju da učini pokoru zbog ljudskih grijehova. Tokom 40 dana se molio i postio, a Sotona mu se čak u tri navrata javljao iskušavajući ga pohlepom, požudom i ohološću. U znak sjećanja na mjesto na kome je Hrist odolio iskušenjima, podignut je manastir Iskušenja Gospodnjeg, manastir i danas postoji i otvoren je za turististe.

Jerihon je jedini grad na svijetu koji je srušen vjerom i zvucima truba.

Kada je Jošua (Isus Navin), poslije Mojsijeve smrti poveo Jevreje u Obećanu zemlju, prvi grad koji im se našao na udaru bio je drevni Jerihon. Žigosan kao „grad grijeha“ važio je za mjesto čiji su se stanovnici klanjali paganskim Božanstvima i izvodili paganske rituale.

Pepeo žrtvovane djece

Podignut je, vjeruje se, od cigala nastalih miješanjem sa pepelom djece koju su roditelji žrtvovali u slavu svojih Bogova! Iz potrebe da se izbjegne miješanje pripadnika „Izabranog naroda“ sa paganima, Jošua od Boga dobija zapovijest da uništi grad grijeha.
Stjecište paganizma bilo je utvrđeno snažnim zidinama, a uz zalihe žita i izvore vode u unutrašnjosti, Jerihon je mogao da izdrži višegodišnju opsadu. Da bi savladao njegove neprobojne zidine, Jošua je pribegao taktici na koju ga je uputio Božji Anđeo.
Noseći jednu od najvećih svjetskih relikvija – Zavjetni kovčeg, Jevreji su sedam uzastopnih dana kružili oko zidina sa sveštenicima koji su duvali u trube. Sedmog dana, uz zvuke truba i ratne pokliče zidine grada su se srušile i Jerihon bi osvojen.
Kameni zidovi „padoše po vjeri, a ne po snazi!“.

Grad je spaljen do temelja, sa svim što se u njemu nalazilo. Nije pošteđena čak ni hrana, budući da je smatrana zaprljanom kao i sve ostalo što je služilo paganima.
Od tog vremena pa do sada grad Jerihon je prozvan kao Đavolji grad ili grad Grijeha.

(Zoran Šumadinac/aura.ba)