U kuću u kojoj se uči sura “Bekara” ne ulaze šejtani, a sura El-Mulk spašava od azaba (patnje) u kaburu

• Kur’anska sura El-Mulk štiti i spašava od azaba (patnje) u kaburu
• Kada muž i u šali kaze ženi da joj daje rastavu braka, ona je prema islamskim propisima zaista razvedena od njega
• Sudbinu ne moze spriječiti nista osim dove
• Ko prouči svake večeri deset ajeta iz Kur’ana neće biti upisan među nemarne
• Ko prouči svake večeri stotinu ajeta biće upisan među bogobojazne

• Žena koja umre na porođaju ima stepen šehida
• Nema zabrane ženidbe/udaje između dva bajrama
• Djevojka se ne smije udati bez očeve dozvole
• Dijete bez žive majke se ne smatra siročetom, nego samo kada otac umre
• Musliman ne smije sjediti za stolom na kojem se nalazi alkohol

• Supružnicima je dozvoljeno da okupaju jedno drugo (prilkom smrti jednog od njih)
• Musliman na putovanju može izostavljati namaske sunete – izuzetak su sabahski suneti koje je lijepo klanjati i kao musafir
• Razvod braka u islamu je dozvoljen tri puta, poslije toga su supružnici haram jedno drugom
• Smijanje naglas kvari namaz a ne kvari abdest
• “La havle ve la kuwete illa billah” – su riječi koje liječe od 99 bolesti, od kojih je najlakša briga

• Ljude u namazu predvodi ko pamti (zna) najviše iz Kur’ana
• Vrijeđanje nečije časti je najveća kamata
• Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem je prokleo onoga ko kamatu uzima i onoga ko je daje
• Onoga ko poslije svakog namaza prouči Ajeti-kursijju, samo smrt dijeli od ulaska u Džennet
• Sadaka spriječava ružnu ili zlu smrt, gasi Allahovu, swt, srdžbu i pomaže liječenju bolesnih članova porodice

• Najvrijedniji namaz nakon propisanih-farz namaza je noćni namaz
• Većina islamske uleme smatra muziku (muzičke instrumente) haramom
• Ko ukaže na dobro, ima nagradu kao i onaj koji uradi to djelo
• Ko prouči Kulhuvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac
• Svaka stvar koja žalosti vjernika je iskusenje

• Nema namaza ukoliko je jelo gotovo i postavljeno (prvo jesti pa onda namaz), niti ukoliko se trpi mala ili velika nužda (prvo to obaviti pa onda namaz)
• Žena ne treba uzimati muževo prezime prilikom udaje
• Čovjeku je dovoljno zla u njegovom ponašanju da ponižava svog brata muslimana
• Najbolje što je dato čovjeku, vjerniku je lijepa narav
• Muslimanima je zabranjeno da čestitaju nevjernicima njihove praznike

• Učenje sedmina, četeresnica, godišnjica i mevluda umrlim nije od islama, nego je ružan običaj koji nema osnova u šerijatu
• Praviti sihr ili tražiti da se on nekom pravi spada u najveće grijehe u islamu
• U kuću u kojoj se uči sura “Bekara” ne ulaze šejtani
• Onaj ko je lahak, blag i pristupačan – takvog je Allah, dž.š., zabranio džehennemskoj vatri

• Zabranjeno je rukovanje (ili bilo kakvo drugo dodirivanje) muškarcima i ženama koji nisu jedni drugima mahremi (veliki rod)
• Pohvalno je da se, osoba koja pređe na islam, okupa prije konvertiranja
• Namaz u El-Mesdžidul-haramu (u Mekki) bolji je od sto hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu
• Namaz u Poslanikovoj, saws, džamiji (u Medini) bolji je od hiljadu namaza obavljenih u drugim džamijama

• Čovjek može izgubiti nafaku (rizk) zbog grijeha koje počini
• Dova koju čovjek uputi Allahu, swt, može nadvladati i spriječiti nevolju koja bi čovjeka zadesila
• Dova bolesnika, roditelja za dijete, putnika i onoga ko prouči Kur’an se prima
• Hamajlije i zapisi su zabranjeni u islamu

• Najviše prava nad čovjekom ima njegova majka
• Čovjek koji ima abdest je zastićen od sihra (nastojati biti pod abdestom što češće)
• Dova: “Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me i opskrbi me” – sadrži dobro ovoga i budućeg svijeta
• Ko prouči 33 puta “Allahu ekber”, 33 puta “elhamdulillah” i 33 puta “subhanAllah” kada legne u postelju biće sačuvan od siromaštva

• Najdraže riječi Allahu, dž.š., su: “SubhanAllahi ve bi hamdihi”- (Neka je slavljen i hvaljen Uzviseni Allah)
• Kada se sanja ružan san ne treba ga nikome govoriti, čak ni da smo ružno sanjali
• Stid je sav dobar i donosi samo hajr
• Šejtan jede zajedno sa covjekom ako čovjek nije spomenuo Allahovo ime na početku jela (Bismillah)

• Meleki donose savalat na osobu koja zanoći čista (pod abdestom)
• Muškarac musliman je obavezan da opere spolni organ poslije obavljanja male nužde
• Nema valjanog braka bez velija (djevojčinog staratelja) i dva pravedna svjedoka
• U islamu je zabranjeno zaklinjanje nečim drugim osim Allahom ili Allahovim svojstvima ili savršenim lijepim imenima
• Osobi koja zanoći čista -pod abdestom- se prima njegova dova kada god da se probudi u toku noći i uputi je Allahu, swt

• Četiri pravne škole zastupaju mišljenje da čovjeku nije dozvoljeno da dodiruje mushaf bez abdesta
• Čovjek koji, braneći svoj imetak, pogine ima stepen šehida
• Onome koga je zadesila nevolja, tjeskoba ili problem je zabranjeno da zaželi smrt
• Dova koju neki musliman prouči za svoga brata muslimana u odsutnosti je dova koja se prima
• Šehid ne osjeti bol dok gine osim kao što neko osjeti ubod komarca

• Laž (neistina) je u islamu zabranjena čak i u šali
• Najbolji musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su spašeni ostali muslimani
• Onaj ko se posveti ibadetu, Allah, swt, će mu grudi napuniti bogatstvom i udalji će od njega siromaštvo
• Ko petkom uči suru El-Kehf obasjava ga nur (svjetlo) od zemlje do nebesa, a na Sudnjem danu će mu lice svjetliti
• Kada insan kihne dužan je reći: “Elhamdulillah”, a onaj koji ga čuje dužan je reći: “Jerhamukellah”

• Proklinjanje muslimana (mumina) je isto kao i njegovo ubistvo
• U islamu je strogo zabranjeno da se stoji ili sjedi na nečijem mezaru
• Allah dz.s. se divi namazu u džematu i ponosi se sa klanjačima pred svojim melecima
• Ko želi da mu se nafaka uveća i da mu se život produži, neka pazi i redovno posjećuje svoju rodbinu
• Čovjek za sebe ne moze učiniti posao korisniji od zikra (sjećanja i spominjanja Allaha dž.š.) da bi se spasio Allahove kazne