TV manija protiv zdravlja: GLEDANJE TV–A  NIJE BAŠ ZDRAVO

 

TV prijemnik je veliki zagađivač stambenog prostora. Njegovo štetno zračenje je najintenzivnije u krugu od 1 – 1,5 m od ekrana, gdje se često šetaju mala djeca, koja su izuzetno osjetljiva na ova zračenja

Od mnogih znanih i neznanih ljudi smo čuli da nije dobro po zdravlje često snimanje rendgen–aparatima. Međutim, u domaćinstvima najviše vremena provodima ispred TV-aparata i ispred monitora kućnog računara, koji rade na istim principima kao i rendge –aparat. Prirodno je da ćete se odmah pobuniti zašto poredimo te dvije stvari, ali činjenica da svaki klasičan ekran emituje šest vrsta štetnih zračenja i zahtijeva oprez.

Zavod za zaštitu na radu je nedavno u Njemačkoj izvršio anketiranje gotovo 3.000 ljudi koji su radili pored ekrana. Rezultati bi ukratko mogli da se predstave ovako: dvije trećine su se žalile na svakodnevne glavobolje, 60 % je imalo bolove u mišićima i kičmi, 40 % je osjećalo da su im oči upaljene.

Veoma veliki procenat ljudi sa ozbiljnim zdravstvenim problemima nesumnjiv je dokaz da takav rad izaziva vidljive znake ozbiljnih poremećaja zdravlja.

 Gledajte TV sa strane

TV-prijemnik je veliki zagađivač stambenog prostora. Njegovo štetno zračenje je najintenzivnije u krugu od 1 – 1,5 m od ekrana, gdje se često šetaju mala djeca, koja su izuzetno osjetljiva na ova zračenja. Gotovo svi proizvođači televizora daju u uputstvu podatak da je optimalna udaljenost od ekrana rastojanje koje iznosi 3 do 5 dužina dijagonala ekrana. Ovo je posebno bitno, jer je poznato da gotovo redovno gledanje programa traje nekoliko sati dnevno.

Photo: Maskot / Getty Images

Isto tako, se preporučuje gledanje programa malo sa strane, a ne po simetrali ekrana, gdje štetno zračenje dopire i do četirir metra od TV-prijemnika. Međutim, ni jedan proizvođač ne navodi da televizor emituje čitav spektar štetnih ztačenja koje smo već spomenuli.

Dosta je intezivno štetno zračenje i iza TV-prijemnika i zato bi trebalo obratiti pažnju da se ne postavlja ležaj ili radni sto u susjednoj sobi u stanu naspram TV-a, jer zid nije prepreka za štetno zračenje. Najnoviji TV uređaji sa velikim ekranom, koji ne koriste klasičnu katodnu cijev, sa aspekta zračenja su izuzetno bezbjedni sa strane ekrana.

 Šta kraće ispred monitora

Monitor računara ima sličan spektar štetnog zračenja kao i TV, jer se nalazi bliže posmatraču (optimalno je između 40 i 60 cm). I pored toga što se mnogi monitori deklarišu da su sa minimalnim zračenjima, potrebno je ovo izmjeriti. Neophodno je praviti redovne pauze, da bi se prekidao rad ispred monitora.

U mnogim zemljama su doneseni propisi o tome, a trudnicama se čak preporučuje promjena radnog mjesta ili skraćeni rad ispred monitora, zbog toga što je direktno doveden u vezu rad trudnica uz monitor i broj pobačaja, iako nije pronađen egzaktan razlog. Najčešća greška u radu sa računarom je pretjerana blizina tastature i monitora.

 U svijetu je sve popularniji ravni monitor sa LCD ekranom, koji da gotovo i nama štetnih zračenja, bez obzira na veličinu ekrana. Ovo se, naravno, odnosi i na TV-prijemnike, s time što su njihove cijene još uvijek nekoliko puta veće od cijena televizora sa klasičnom katodnom cijevi.

/aura.ba/

Komentari

komentara

error: Content is protected !!