TURCIZMI NA BALKANU: ŠTA ĆEMO BEZ JOGURTA, KAFE, KAVE, KAHVE, KARANFILA, KAŠIKE, KAVIJARA…

U ovom nastavku pročitajte riječi turskog porijekla na slova J i K. Čak je i riječ „kusur“ turskog porijekla; kako ćemo se na Balkanu pokusurati, ko će saviti kičmu, ili ćemo i nju izbaciti iz srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika

SLOVO J

 1. ja.. .ja
 2. jagma
 3. jagmiti se
 4. jaka
 5. janjičar,
 6. japija
 7. jarak
 8. jasmin
 9. jastuk
 10. jelek
 11. jogun, jogunast
 12. jogurt
 13. jok
 14. jorgan
 15. jorgovan
 16. jufka
 17. juriš
 18.  juriti

SLOVO K

 1. kabast
 2. kačamak
 3.  kadaif
 4. kadifa
 5. kadija
 6. kadiluk
 7. kafana, kahvana, kavana

346. kafedžija 
347. kafenisati

348. kahva, kafa, kava

349. kahvedžija,kavedžija,kafedžija
350. kahvenisati
351. kajsija
352. kaiš, kajiš,

353. kajmak
354. kalaj

 1. kalaj
 2. kalaisati,. kalajisan, kalaisan
 3. kalauz
 4. kaldrma
 5. kalem
 6. kalup
 7. kanapa,kanafa,kanap
 8. kandilj, kandil
 9. kandisati
 10. kanta
 11. kantar
 12. kapak
 13. kaparisati
 14. kapija, kapidžik

368. karamanka, karavanka

369. karanfil

370. karaula

371. karavan

 1. kasabalija
 2.  kasap, kasapin
 3. kasaapiti
 4. kaša
 5. kašika

377. kat

378. kavez

379. kavga, kavgadžija

380. kavijar

381. kazan, kazandžija

382. kičma

383. kidisati

384. kirija

385. kobajagi, bajagi

386. kočije

 1. komora
 2. komšija, komšinioca, komšiluk
 3. konak, konačiti,
 4. kopča, kopčati
 5. kopilan, kopile
 6. kreč, krečana
 7. krkanluk
 8. kubura, kuburiti
 9. kujundžija
 10. kukavičluk
 11. kula
 12. kundak
 13. kundura
 14. Kuran, koran
 15. kurban
 16. kuršum
 17. kusur
 18. kusurati se
 19. kutija

PROČITAJTE NASTAVAK:

 

TURCIZMI: MUŠTULUK; EVO NAM MUŠTERIJE ZA RAKIJU, POVEO I ONU ROSPIJU!

 

TURCIZMI: IMAMO LI FAJDE OD FIŠEKA I FUKARA, ODAKLE HAJDUK U SPLITU, ZAŠTO RADE SVIRA GAJDE, ODAKLE SU STIGLI HAŠIŠARI