Tri imena za najviši vrh na Treskavici: za jedne je Đokin toranj, za druge „Mala ćaba“, a za treće Paklijaš

Nisu rijetki planinari svih vjera koji se šale na svoj račun kad stignu na najviši vrh Treskavice i kažu da su obavili obred hadždža. Uspon je uistinu težak.


Za Treskavicu kažu da je jedna od najljepših planina u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ona je obrasla velikim i gustim šumama crnogorice i bjelogorice, koje su protkane brojnim proplancima sa bujnom travom. Poseban ukras Treskavice su pet prekrasnih glacijalnih jezera, koja se nalaze iznad 1500 metara nadmorske visine i predstavljaju najizrazitije tragove ledenog doba na ovoj planini.

Sredinom 20. vijeka ova jezera su vještački poribljena, ali je eksperiment uspio samo u Velikom jezeru, u kojem ima ribe pastrmke. Veliko jezero je najveće i najljepše (dugo 220 m, a široko 185 m, duboko 6 m), a nalazi se na nadmorskoj visini od 1548 m. Kristalno čista jezerska voda i nedirnuta okolina nude nezaboravne trenutke, posebno u vrelim ljetnim danima. Ova jezera: Veliko, Bijelo, Crno, Platno i Malo jezero, predstavljaju vrijedne ekosisteme sa specifičnom florom i faunom.

Južni dio Treskavice pruža se prema rijeci Neretvi i stvara prostor za više naseljenih mjesta. Taj predio se zove Župa zagorska. Ispod same planine izviru bistre i hitre planinske rijeke, Ljuta i Vrhovinska rijeka, a tu svakako spada i Zavala i Tatinac koji su nešto manji po količini vode.

Veliko jezero na Treskavici

Rijeka Ljuta je oko dva puta dužeg toka od Vrhovinske rijeke. Zavala i Tatinac se sjedinjuju negdje iznad Kozije Stope u Sočanima, a odatle putuju zajedno do ispod Sočanskog(Salačanskog) polja i tu se taj potok ulijeva u Vrhovinsku rijeku. Vrhovinska rijeka, Tatinac i Ljuta su rijeke koje presijecaju Župu zagorsku i ulijevaju se u Neretvu.

Vrhovinska rijeka je danas granica između Federacije i Republike Srpske – dva entiteta u biH, nastala Dejtonskim mirovnim sporazum 1995. Godine.

Na Treskavici se nalazi sedam vrhova viših 2000 metara n.v. Najviši vrh ima tri različita imena: Mala Ćaba. Đokin toranj i Paklijaš.

Najviši vrh na Treskavici: Mala ćaba ili Đokin toranj

Oko najvišeg vrha Treskavice vode se žestoke rasprave. Kažu da je pravi naziv ovog vrha Đokin toranj ((prema limenom tornju koji je postavio planinar Đoko Petrović), drugi će reći da to nije tačno nego je to vrh Paklijaš (zbog surovosti planine i nepristupačnog terena), a treći su ipak stanovišta da je najispravnije ime Mala ćaba jer je historijsko.
Zapravo, to je stari naziv koji mještani iz obližnjih sela u podnožju Treskavice od davnina koriste. Kažu da je ime vezano za posjećivanje vrhova iz religijskih razloga koji se obavljaju u određenom danu u godini. Također, nerijetki su oni koji će se našaliti i ime vezati za obred hadždža te reći da je onaj ko se popeo na vrh Treskavice učinio mali hadždž jer je uspon isuviše težak. (aura.ba)