Tragom narodnih predaja o „Svatovskom groblju“ u mjestu Tješnjić kod Goražda: Tamo gdje su tijesan put i inat zavadili svatove

Gotovo sve legende o „svatovskim grobljima“imaju sličnost, a ova, koju donosimo iz Orahovica kod Goražda nesvakidašnja je po tome što su svatove zavadili tijesan put i inat

U dobra, stara vremena, kada se nije kao danas trčalo kroz život, živjelo se mirnije i sporije, ali duže, zdravije i rahatnije. Na selima, daleko od brzih drumova, život je tekao „sporije“, pa je u dokolici, ljudska mašta raspredala čudesne priče o vilama i vilenjacima, aždahama, vukodlacima i inim nadnaravnim bićima. Neke od priča i danas su se zadržale u sredinama odmaknutim od „urbanog“, gradskog života.

Kao i drugdje i u goraždanskom kraju dobre vile su gorsku vodu pile, dobri insani sela pohodili, ali je i šejtansko kolo obigravalo po bunjištima, po grobljima se ukazivale prikaze, svatovi ginuli i u kamen se pretvarali. Od brojnih predaja izdvajamo dvije: kako je drvena džamija „sišla“ sa Bohaljskog brda u Ilovaču i kako se nastalo „Svatovsko groblje“ pored „Tijesnog puta“ u mjestu Tješnjić.

Dobre vile

I dan danas se prepričava legenda o drvenoj džamiji koja je misteriozno „sišla“ sa Baholjskog brda u Osaničku dolinu. Niko pouzdano ne može kada i kako se to dogodilo, ali se dogodilo! Vjeruje se da je još u turski vakat postojala drvena džamija u mjestu Kazići.

Jedna predaja veli da su je preko noći prenijele dobre vile, a druga kako je je za jednu noć rasklopljena, volovskom zapregom svućena i ponovo sklopljena na mjestu gdje je danas nova džamija. Neki su skloni kazati kako se i danas na mjestu gdje je bila džamija, može čuti ezan (pozivi na molitvu).

 Inat zavadio svatove

Tješnjić je mjesto na područuju Orahovice, a ime je dobilo po tijesnom putu, na kome su se, prema legendi, „zakrvili“ svatovi. Pripovjeda se kako su jedni svatovi dolazili odozgo, sa Orahovice, a drugi išli odozdo, iz doline Osanice. Nisu se htjeli skloniti s puta jedni drugima i izbila je krvava kavga.

Vjerovalo se, ako se nevjesta vrati korak unazad, tu kuću čeka nazadak. Bilo je što je bilo. Svi svatovi pogubiše glave i svi se u kamen pretvoriše. Eno im grobova (stećaka) sa lijeve strane puta koji je u novije vrijeme proširen. Neki su skloni kazati kako se i danas, noću, kada su grmljavine i nevrijeme mogu čuti ljudski

Plamen ispod mramora

Da legenda o „Svatovskom groblju“ bude još zanimljivija, prepričava se među maštovitima kako prolaznici noću kroz Tješnjić mogu vidjeti plamen ispod jednog od mnogobrojnih stećaka, poznatih u narodu i kao mramori. Ovakvoj pojavi narod pripisuje vjerovanje kako pod stećkom leži „dobri čovjek“ – evlija!