Tragom narodne predaje o nekropoli stećaka Maculje kod Novog Travnika: Tamo gdje je majka proklela kćerku i njene svatove

 Ovaj lokalitet, na kome se nalazi nekropola sa 101 stećkom i 16 križeva, u narodu je poznat kao „Kameni svatovi“

Na području Rostova, dvadesetak kilometara od Novog Travnika, na putu prema Gornjem Vakufu / Uskoplju, nalazi se nekropola stećaka Maculje u narodu poznata kao Kameni svatovi. Nekropola ima 101 stećak i 16 krstača. Stećci su uglavnom sanduci, ploče i sljemenici, dok se preostalih šest ne mogu definisati.

Na Listi UNESCO-a

Historijsko područje,  na kome se nalaze ovi nadgrobni spomenici iz 15..i 16. stoljeća, proglašeno je nacionalnim spomenikom, a nekropola  Maculje, na nadmorskoj visini od 998 metara, uvrštena je na Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a.

Stećci, izrađeni od krečnjaka,  poredani su u redove. Zanimljivo je da su okrenuti u pravcu istok-zapad i sjever-jug, a mali dio odstupa od ovih pravaca.

Šta kažu legende?

Za ovu nekropolu stećaka vezuje se više narodnih predaja, a u narodu najčešće se pominju dvije. Po jednoj kazuje se da su se svatovi, zbog hladnoće koja ih je zatekla na putu pomrzli i okamenili.

Drugu legendu bilježimo po priči supružnika Rusmire i Muhameda Brljaka, koji žive u blizini:

– U narodu se prepričavalo kako se dvoje mladih voljelo, a roditelji im nisu dali da se uzmu. Sa svatovima su se našli na pola puta te je mladina majka proklela svoju kćerku i njene svatove, koji su se nakon toga pretvorili u kamen!

 

Ukrasi i somboli

Na ovim srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima, od ukrasa i simbola zastupljene su rozete, jabuke, krstovi, ljudski lik sa raširenim rukama, sunce, polumjesec. Nekropola nema stećke sa natpisima.

Mustafa SMAJLOVIĆ