Tag Archives: zekat

ISLAMSKA ZAJEDNICA: IMOVINA NA KOJU SE DAJE ZEKAT; NEDAVANJEM ZEKATA GUBI SE STATUS MUSLIMANA, A DOBIJA STATUS VELIKOG GRJEŠNIKA

  Zekat je jedan od pet temeljnih ibadeta. Obaveza davanja zekata propisana je Kur'anom i sunnetom o čemu postoji i saglasnost (idžma) uleme. Budući je riječ o temeljnom ibadetu, njegovo davanje čini da nada u Allahovu milost bude objektivna i davalac zekata ima pravo i može realno očekivati da će mu se Allah, dželle šanuhu, smilovati, uputiti ga na Pravi ...

Read More »

ISLAMSKE TEME: KO JE DUŽAN DATI SADEKATUL, VITRE I ZEKJAT? KOME SE DAJU?

Vadžib je svakom imućnom muslimanu, kojem preko potreba njegove porodice pretekne jedan sa'a (pregršt) hrane za jedan dan i noć, dati bajramsku sadaku ili sadaku za završetak posta, zvanu sadakatu-l-fitr…. Čovjek će dati za sebe i za svoju malodoljetnu djecu. Ako djeca imaju vlastitu imovinu, onda će staratelj dati iz njihove imovine. To je stav Ebu Hanife i Ebu Jusufa, ...

Read More »