Tag Archives: vlajko palavastra

Legende iz starog Sarajeva: Kako je Hitri Sulejman legao u tuđi mezar?

U sarajevskom predjelu Paje, iznad Hrida, nalazi se stara džamija koju je, kako predanje kaže, sagradio neki Hitri Sulejman efendija. Njega je narod često spominjao u svojim molitvama. Po jednoj priči, Sulejman efendija je učestvovao u borbi na Gorici kada je Bosna osvajana. Tu mu je, kažu, jedan od neprijatelja odsjekao glavu. Vjerovalo se da je Sulejman uzeo svoju glavu ...

Read More »

Kako se Kraljević Marko pobratimio s Alijom Đerzelezom pa stijene pomicao?!

Ima više od dvjesta godina kako je jedan stari Sarajlija zabilježio predanje o Matijašu, bratu Kraljevića Marka, o kome se pričalo u starom Sarajevu. Zapisao je da u Sarajevu nije bilo nijedne crkve sve do vremena Gazi Husrev-bega. Jednom Husrev-begov rob (sluga) Matijaš zamoli svog gospodara da dozvoli izgradnju crkve, makar i od pletenog pruća. Husrev-beg mu dozvoli gradnju, pa ...

Read More »

Staro Sarajevo: S Trebevića je teklo mlijeko sve do čaršije…

Priča prva: Pripovijedalo se da je turski car jednog dana naredio Husrev-begu: – Husrev-beže, sagradi dvije džamije u Sarajevu, jednu meni a jednu sebi! U mlađega pogovora nema, te se Husrev-beg prihvati gradnje džamija. Prije nego što je pristupio gradnji, pozove on jednog neimara (graditelja) i upita ga: – Šta treba najprije napraviti kada se zida džamija? Neimar se začudi ...

Read More »

Turbe Šaban-dede na Bistriku donosi bogatstvo!

Na ovim stranicama objavljujemo zanimljive priče iz knjige “Legende iz starog Sarajeva” koju je priredio Vlajko Palavestra. Riječ je o legendama koje su već počele da blijede i rijetki su oni koji vam mogu ispričati neku od njih. U jednom drvenom turbetu u dnu Bistrika sahranjen je bio šehid Šaban-dede, derviš koji je poginuo za navale Eugena Savojskog na Sarajevo ...

Read More »

Legende iz starog Sarajeva: Sultan u “saraju” dade ime Sarajevu

Careve vode i Dovadžija Kada je bilo suđeno da se Bosna osvoji i sud i uprava Osmanlija proširi, Turci su navalili na Bosnu i jednog podneva zaustavi se njihova vojska da pripremi ručak u ravnici nedaleko od Sarajeva. Ali nigdje u blizini nije bilo vode. Tada neki vojnik zakopa malo zemlju i tu voda proteče. Sultan Fatih (Osvajač) naredi da ...

Read More »