Tag Archives: viktorijansko doba

Ludi savjeti Viktorijanaca za sretan brak zbog kojih će vam biti drago što živite u 21. vijeku

Zbog strogih normi ponašanja kada je u pitanju seks tokom 19. vijeka, viktorijanski muškarci su često prikazivani kao razvratni dok se od žena očekivalo da čuvaju svoju čast i nevinost po svaku cijenu. Sve je to bilo jako licmjerno jer je seks sa jedne strane posmatran samo kroz prizmu reprodukcije, dok su sa druge strane ovakvi priručnici o “odnosima u ...

Read More »