Tag Archives: šta je sadaka

Zašto bi umrla osoba izabrala udjeljivanje sadake kad bi se vratila na dunjaluk, a ne obavljanje namaza, post ili umru…?!

Zašto bi umrla osoba izabrala udjeljivanje sadake kad bi se vratila na dunjaluk, u ajetu: “Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem…”, a nije rekla da obavim umru, namaz ili da postim? Kazali su učenjaci: “Umrla osoba je spomenula sadaku samo zbog toga, jer je vidjela kakva je nagrada za nju nakon što je ...

Read More »