Tag Archives: sretna minuta

Postanite čarobnjak za 60 sekundi!

Informacija da u toku 24 sata postoji čarobna minuta dolazi od sveštenika Starog Egipta i drevnih sveštenika Altlantide, koji su to znanje koristili za svoja čuda.  Savremena ezoterijska nauka bazira na tome da je struktura prostorno-vremenskog kontinijuma Zemlje (PVKZ) organizovana na taj način da se energija i informacija sukcesivno prenose iz dana u dan. Taj prijenos je lančani, ali u ...

Read More »