Tag Archives: san francisko

Saobraćajno ludilo: Pogledajte na šta su ličile ulice San Franciska prije saobraćajnih pravila

Saobraćajna pravila predstavljaju niz propisa – jedinstvenih pravila, kojima se reguliše ponašanje učesnika u saobraćaju kako bi se saobraćaj sigurno i nesmetano odvijao. Pravila saobraćaja, između ostalog, rješavaju razne moguće konfliktne situacije u saobraćaju na putevima, koje mogu nastati među učesnicima u saobraćaju. Na primjer, u situaciji gde se rješava prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju na raskrsnici. Upravo, ta pravila ...

Read More »