Tag Archives: obračunavanje zekata

ISLAMSKA ZAJEDNICA: IMOVINA NA KOJU SE DAJE ZEKAT; NEDAVANJEM ZEKATA GUBI SE STATUS MUSLIMANA, A DOBIJA STATUS VELIKOG GRJEŠNIKA

  Zekat je jedan od pet temeljnih ibadeta. Obaveza davanja zekata propisana je Kur'anom i sunnetom o čemu postoji i saglasnost (idžma) uleme. Budući je riječ o temeljnom ibadetu, njegovo davanje čini da nada u Allahovu milost bude objektivna i davalac zekata ima pravo i može realno očekivati da će mu se Allah, dželle šanuhu, smilovati, uputiti ga na Pravi ...

Read More »