Tag Archives: naturalistička

Saznajte kojoj od devet vrsta intelgencije pripadate; da li vam je jača strana logika, talenat, muzika, lingvistika…?

Uobičajeno je da se kao odraz nečije inteligencije spomene IQ broj koji može definisati pojedinu osobu kao snalažljiviju od drugih u nekoj situaciji. Ali sami broj nije dovoljan da bi se uspjelo u životu. Inteligencija je sposobnost snalaženja u novonastalim situacijama. To je najčešća definicija ove ljudske sposobnosti. Sama riječ dolazi od latinske reči inteligere što znači razumjeti ili shvatiti. ...

Read More »