Tag Archives: kome se rađaju ženska djeca

Zašto se “kasnim” očevima rađaju ženska djeca: Zdravko Čolić, Goran Bregović, Mel Gibson, Sylvester Stallone…

Iako se za muškarce običava reći da su kao vino, što stariji – to bolji, ipak je postojalo pravilo do koje godine života pripadnici snažnijeg spola odlaze u “staro željezo”. Za probirljive dame su već oni sa 50 navršenih, bili nezanimljivi, a druge su pak tolerisale muškarce i sa 60 godina. S tim u skladu i pojava kasnog očinstva nije ...

Read More »