Tag Archives: istihara

ISTIHARA – POGLED U BUDUĆNOST! Dragulj islamskih tajni i učenja

Među najčuvanijim vještinama islamskog svijeta u prošlosti pa i danas zasigurno je – istihara. Njeni se izvori napajaju iz kur’anskih sadržaja pa nije ni čudo što je stoljećima smatrana draguljem islamskih tajnih učenja. Gotovo da nema niti jednog uglednog autora u svijetu, koji se bavio istraživanjima fascinantnih sadržaja bogate riznice tajnih znanja i vještina islama, a da u svom djelu ...

Read More »