Tag Archives: eliskir sa kavkaza

Legende iz starog Sarajeva: Sultan u “saraju” dade ime Sarajevu

Careve vode i Dovadžija Kada je bilo suđeno da se Bosna osvoji i sud i uprava Osmanlija proširi, Turci su navalili na Bosnu i jednog podneva zaustavi se njihova vojska da pripremi ručak u ravnici nedaleko od Sarajeva. Ali nigdje u blizini nije bilo vode. Tada neki vojnik zakopa malo zemlju i tu voda proteče. Sultan Fatih (Osvajač) naredi da ...

Read More »