Tag Archives: 27 noć ramazana

Znakovi koji ukazuju na Lejletul-kadr: Noć u kojoj se određuje naša sudbina narednu godinu dana, brišu grijesi…

Uzvišeni Allah rekao je: “Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (El-Kadr, 4–5)Od Zirra b. Hubejša, Allah mu se smilovao, prenosi se da je rekao: “Ubejju b. Ka'bu rečeno je da je Abdullah b. Mes'ud rekao: ‘Ko cijelu godinu klanja noćni namaz pogodit će ...

Read More »