Sve je više naučnih dokaza da štetno zračenje uzrokuje rađanje djece sa autizmom i neurološkim poremećajima: Autizam se “rađa” na krevetu trudnice smještenom u jakim elektromagnetnim poljima

Ako biste mogli predvidjeti da će se vaše dijete roditi bolesno od autizma ukoliko vi to ne spriječite, da li biste ga zaštitili?!? U ovom broju Aure ćemo objasniti kako napredak tehnologije zadaje udarce na najosjetljiviju tačku čovječanstva – stvaranje novog ljudskog bića.

Prof. dr. Šuhreta Trobradović Seka (061/320-726)

Priroda i sve što je sačinjava su zaista djela bez premca koja su savršeno stvorena sa nedokučivom Božijom umjetnošću. Sve što je čovjek ikada napravio nije ništa drugo do samo pokušaji i blijede kopije onoga šte se uvijek nalazilo oko nas i u nama. Pa i sam čovjek je još uvijek sebi nepoznanica.

Međutim, ni ta činjenica ne smeta ljudima da upliću svoje prste u tako tanušni, delikatni i savršeno skrojeni svijet oko nas. Primjer toga jeste invazija raznih nusproizvoda tehnologije na razvoj ljudskog bića u utrobi majke. Zašto se tako nezgrapno ophodimo sa jednim takvim procesom koji osigurava opstanak i dobrostanje čovječanstva, i zašto ga ne zaštitimo?

 Neurološke abnormalnosti

Prema najnovijim istraživanjima šanse da se kod novorođenog djeteta razvije neka vrsta autizma (poremećaja autističnog spektruma) su 1:63, a kod muške djece ova vjerovatnoća je još i veća. Prije 25 godina na jednu osobu oboljelu od autizma je bilo 100.000 zdravih. Procenat autizma je porastao blizu 60 puta od ranih 1970-ih godina, sa najznačajnijim povećanjima koja su se desila u prošloj deceniji. Sada je to problem koji zahvata jedno od 58 djece u svijetu.

Jedan američki naučnik je izveo naučnu studiju u kojoj je pokazao da se autizam može predvidjeti na osnovu nivoa elektromagnetnog zračenja na mjestu spavanja tokom trudnoće. Došao je do zaključka da ukoliko trudnica spava na jakim elektromagnetnim poljima tokom trudnoće, njeno dijete će najvjerovatnije početi da pokazuje neurološke abnormalnosti u toku prve dvije godine života, kao što su: znakovi autizma, neurološka disfunkcija, hiperaktivnost i problemi kod učenja.

Ometajuće frekvencije

Istraživanje je izvedeno tako što je izmjereno elektromagnetno zračenje u spavaćim sobama majki sa neurološki poremećenom i majki sa zdravom djecom. Tokom ispitivanja izmjeren je nivo voltaže tijela žena i gustoća mikrovalnog zračenja u prostoriji. Ovim eksperimentima je ustanovljeno da je kod majki koje su rodile djecu sa neurološkim problemima izmjerena voltaža tijela bila 10 puta veća, a gustoća mikrovalnog zračenja u prostoriji gdje su spavale i preko 20 puta veća od žena koje su rodile djecu bez takvih anomalija. Ovakvi rezultati ispitivanja su dokazali da je elektromagnetna radijacija u spavaćim prostorijama i radnim prostorijama trudnica, kao i u dječijim spavaćim sobama, ključni faktor uzrokovanja neuroloških poremećaja kod djece, uključujući autizam.

Elektromagnetno zračenje u mjestima gdje trudnice borave zapravo proizvodi ometajuće frekvencije koje se upliću u početnu kalibraciju mrežnih sistema mozga djeteta u utrobi, kao što je sistem refleksivnih neurona koji su potrebni da bi se neka radnja obavila uz prisustvo emocija. Kada se sve ovo uzme u razmatranje, nije teško uvidjeti opasnost utjecaja elektromagnetnog zagađenja na formiranje nervnog sistema djeteta.

5 važnih savjeta za buduće trudnice

Odstranite amalgamske plombe, smanjite unos šećera…

Evo nekoliko veoma važnih savjeta za žene koje žele zatrudnjeti, jer se prije samog začeča treba otpočeti sa pripremama za rađanje potpuno zdravog djeteta:

 

  1. Optimizirajte unos vitamina D i folne kiseline prije nego zatrudnite.

 

Manjak vitamina D kod trudnica još je jedan od faktora koji pridonose razvijanju autizma kod djece. Receptor vitamina D se nalazi u raznim oblicima moždanog tkiva u ranom razvitku fetusa, a aktivirani receptori povećavaju razvoj nerava u mozgu. Neki od naučnika koji su istraživali efekat vitamina D na autizam otkrivaju da zapravo nedovoljna izloženost sunčevoj svjetlosti trudnice pa samim tim i fetusa značajno povećava rizik razvoja autizma. Prirodni izvori vitamina D su: tunjevina, sardine, ulje iz jetre bakalara, losos, jaja, riža, dok se folična kiselina (vitamin M ili folacin) u prirodnom obliku unosi sa špinatom, zelenom salatom, suncokretovim sjemenkama, brokulama, grahom i graškom.

  1. Umanjite nivo zagađenosti organizma.

Reducirajte rast mikroba u tijelu vašeg djeteta kroz promjene u ishrani (sa smanjenim unosom šećera i škrobi) i sa detoksikacijom organizma.

  1. Odstranite amalgamske plombe prije nego zatrudnite.

Živa je također prepoznata kao jedan od faktora za pojavu autizma kod djeteta. Osam amalgamskih plombi u ustima otpušta 3 – 17 mikrograma žive dnevno. 1 mikrogram žive sadrži 120.827.403.000.000.000.000 atoma. Svaki atom žive može uništiti jednu nervnu ćeliju ili jednu bijelu krvnu ćeliju – limfocit koja je nosilac našeg imunološkog sistema.

  1. Obratite pažnju na izvore elektromagnetnog zračenja u vašoj spavaćoj sobi i na radnom mjestu i otklonite sve što je moguće od uzročnika štetnog zračenja iz vaše blizine.
  2. Postavite Cedar Neutralizer zaštitni uređaj pod krevet ili na radnom mjestu, da bi se zaštitili od prirodnog ili vještački uzrokovanog štetnog elektromagnetnog zračenja. Kontakt informacije za cedar ploču su:

    061 320 726

“Zečija usna” je povezana sa rendgenskim zrakama

Premda se mnogo raspravlja o štetnosti pregledanja trudnica sa rendgenskim zrakama, mnogi se slažu u tome da nije preporučljivo da se takvo nešto uradi osim ako baš nije neophodno. Mada je zvanično stanovište da količina radijacije od 1 do najviše 5 RAD-a po rendgenskom pregledu ne može uzrokovati nikakve probleme za dijete u majčinoj utrobi, postoje mnoge povezanosti sa neurološkim i drugim poremećajima kod djece uzrokovane ovom vrstom pregleda.

Jedan od takvih poremećaja koji je primijećen tokom jednog istraživanja je i stvaranje zečije usne (Labium leporinum) u novorođenog djeteta kod majki koje su za vrijeme trudnoće obavljale rendgenske preglede blizu lokacije fetusa. Da bi se spriječila pojava zečije usne kod djeteta treba, pored izbjegavanja rendgenskih pregleda, povećati unos folne kiseline prije kao i za vrijeme trudnoće.

Riječ autora

Svi savjeti i naučne činjenice koji se iznose u ovom tekstu služe isključivo za promjenu loših životnih navika ljudi koje same po sebi stvaraju loše posljedice po njihovo zdravlje. Moja namjera dakako nije da zaustavim prodaju ili razvoj tehnoloških uređaja, jer ih i sama koristim (osim npr. mikrovalne peći), već da edukujem čitaoce kako da se isti koriste na način na koji će se neutralizovati ili značajno umanjiti njihov štetan efekat po zdravlje ljudi i njihovih najbližih.