Šurjak, zaova, svak… da li znate ko je ko?

Ako se pitate “šta vam dođe šurjak”, onda će vam ovaj tekst koristiti. Provjerite svoje znanje – ko je kome šta u familiji!

Tašta, svekrva, snaja, zet to je lako:

Tašta je ženina majka.

Svekrva je muževljeva majka.

Snaja (snaha, snajka) je sinovljeva, unukova ili bratova žena.

Zet je kćerkin ili sestrin muž.

Međutim, osim tih pojmova, naš jezik obiluje i drugim odrednicama za rodbinske odnose, koji mnogima nisu baš sasvim jasni, ili barem ne “na prvu loptu”.

Šurjak, svak, svastika.., da li znate ko su oni, da li ih imate u svojoj familiji, možda ste baš vi to, a pojma nemate?!

Evo objašnjenja:

Djever – muževljev brat.

Jetrva – žena muževljevog brata.

Zaova – muževljeva sestra.

Svojak (svak) – muževljeve sestre muž.

Šurjak – ženin brat.

Šurnjaja – žena ženinog brata.

Svastika – ženina sestra.

Pašenog (paša, pašanac, badža, šogor) – muž ženine sestre.

Svastić – sin ženine sestre.

Svastičina – kćerka ženine sestre.

Prija i prijatelj – otac i majka kćerkinog muža ili sinovljeve supruge.

(mondo.rs)