Sudnji dan i njegovi predznaci (9): Kad čovjek “oboli” od utrke u stvaranju kapitala i izgradnji visokih zgrada!

U jednom hadisu se prenosi kako je Muhamed a.s. najavio dolazak Sudnjeg dana “kada se čobani budu nadmetali u izgradnji visokih zgrada”. Također Poslanik je rekao:

– Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ljudi ne počnu nadmetati u izgradnji džamija! (Pogledaj Eršif Multeka Ehlil-Hadis, 48/179., br.136643.)

Nisu li ove pojave sve rasprostranjenije širom svijeta, pa čak i među muslimanima. Svjedoci smo u utrkivanju i nadmetanju ljudi, mahala, sela, gradova i država u tome ko će imati visočiju kuću ili zgradu, i čija će biti ljepša. To je bolest i ona se zove utrkivanje i takmičenje po pitanju gomilanja novca i imetka, te njegovo bespotrebno i zabranjeno trošenje. A kada se dojučerašnja sirotinja obogati i počne nadmetati u gradnji vila, dvoraca i džamija – to je klasični predznak Sudnjega dana.

Evropa i Amerika i Kina i Rusija jesu poznate po grandioznim građevinama i visokim zgradama, ali su Arapi sve njih prešli onda kada su u Emiratima izgradili zgradu u visini od gotovo jednog kilometra, a već se najavljuju izgradnje većih zgrada po Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji u visini od 2 kilometra.

Od predznaka Sudnjeg dana spada i ukrašavanje, kićenje i nadmetanje mesdžida.  Allahov poslanik Muhamed a. s. je rekao:

– Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ljudi ne budu počeli nadmetati u gradnji mesdžida.

Nema sumnje da je danas ukrašavanje mesdžida postalo pojmom raskoši i luksuza, umjesto da budu mjesta gdje će se ljudi upoznavati, nalaziti svoj mir i blagostanje.

Sve je to protivno islamskoj vjeri koja od čovjeka traži da svijet sa svim svojim blagodatima dijelimo u širinu kako izgradnje tako i dijeljenja, a da duša naša ide u visinu. Kada se desi obratno, da dunjaluk ide u visinu, onda je vjera i din taj koji će ostati nisko na zemlji da ga ljudi gaze i nipodaštavaju!

Proširenost kamate

Od predznaka Sudnjeg dana svakako spada i raširenost kamate među ljudima. Došlo je vrijeme kada ljudi više ne vode računa da li će im egzistencija i život biti na dozvoljen način ili neće. U hadisu Ibn Mes’uda se prenosi da je Poslanik a.s. rekao:

– Pred sami Sudnji dan proširit će se kamata.

Došla su vremena kada čovjeku nije bitno odakle i kako stiče zaradu, da li na dozvoljen ili nedozvoljen način! Bitno je da ima podosta sredstava, a uopće nije bitno na koji način dolazi do njih.

U svim tim poslovima kamata je rasprostranjena. Broj banaka koje rade s kamatom postao je sve veći, a i broj korisnika sve viši.

Blizina pijaca i mnogo trgovina

Što se blizine pijaca tiče, njeno tumačenje se navodi u jednom hadisu, u kojem se kaže da se misli na slabo tržište (stagnacija tržišta) i veoma mala zarada. Površno gledajući, to je znak blizine ljudi (gradova) čiji smo svjedoci. Sve to bi uzrokovano raznim prevoznim sredstvima i aparatima za prenošenje glasa; kao što je televizor koji približi i zbliži zemaljske pijace i trgovine.

Sve ovo uzrokuje da ne može doći do promjene cijena nekog artikla, u bilo kojem mjestu, a da za to odmah ne saznaju drugi trgovci; povećavajući svoju robu, ako je došlo do povećanja, ili je smanjuju ako je došlo do toga. Trgovci po robu odlaze svojim automobilima, pa makar se trgovine nalazile na udaljenosti i do jednog dana. Sa avionima odlaze u mjesta koja su udaljena na mjesec i više dana hoda, i vraćaju se odmah u toku ili sljedećeg dana.

Kao jedan od predznaka Sudnjeg dana spominje se i učešće žena u trgovačkim poslovima.  Poslanik, a.s. je rekao:

– Pred Sudnji dan će se pojaviti razne pošiljke, i proširenost trgovine, u kojoj će žena zajedno obavljati trgovačke poslove sa svojim mužem.

(aura.ba)