Sudnji dan i njegovi predznaci (8): Djeda Mraz i proslavljanje „Nove godine“!?

U ovom serijalu donosimo neke od najzanimljivijih islamskih stavova i vjerovanja u Sudnji dan, te nabrajamo predznake Sudnjeg dana. Koristili smo, pored kur’anskih ajeta, i rukopise prof. dr. Fuad Sedića, Seada ef. Jasavića, Kenana Ćeme, Jusufa b. Abdullaha b. Jusufa el-Vabila… Mali predznaci Sudnjeg dana su se, izuzev malo njih, već dogodili

U riječima Božijeg poslanika da “neće nastupiti Sudnji dan, sve dok moj ummet, pedlju po pedlju, lakat po lakat, ne počne oponašati i imitirati prijašnje narode!” sve je rečeno. One se obistinjuju u današnje vrijeme u skoro svim društvenim segmentima. Povođenje za običajima i praksom nemuslimana jedna je od kijametskih pošasti.

Poslanik Muhamed a.s. je rekao:
– Oponašaćete običaje i praksu prijašnjih naroda, pedlju po pedlju, lakat po lakat, pa i kad bi u gušterovu rupu se zavukli – vi biste tamo otišli za njima.

Klasičan primjer slijeđenja muslimana za jevrejsko-kršćanskom tradicijom i praksom, običajima i modom, i detaljima koji su klasični plod hrišćanske religije jeste veličanje Djeda Mraza ili Svetog Nikole i proslava Nove godine.

Povezani sadržaj: Prethodni serijali rubrike SUDNJI DAN

Ko je Djeda Mraz ili Božić Bata?

Hiljade hodočasnika dolazi u drevno Demre kod Antalije u Turskoj svake godine da posjeti grob „sv. Nikole“, koji je kao biskup umro u ovom gradu oko 327-346-350 god. n.e. Prema dostupnim podacima on je živio na jugu današnje Turske, u oblasti između Antalije, Izmira i Marmarisa. On je svetac i katoličke i pravoslavne crkve, zaštitnik djece i pomoraca.

Po legendi on krade novac od jednog imućnog gospodina koji nije htio da prihvati siromašnu devojku za snahu i ostavlja ga u vrećicama svim sirotim djevojkama u gradu noću ispod prozora. Otuda i stiče reputaciju onoga ko ostavlja poklone, što kasnije prerasta u priču o “Božić Bati“ ili „Djeda Mrazu“.
Druga verzija legende kaže da je razdijelio svoje nasljedstvo sirotinji. Smatra se zaštitnikom siromašnih, djece, mornara i svih putnika.

Otac savremenog „Djeda Mraza“ bio je Hedon Sandblum, reklamni dizajner Coca-Cole koji je 1931. godine kreirao lik bjelobradog starca u crvenoj bundi, po uzoru na priču o sv. Nikoli engleskog pisca Klementa Mura iz 1823. Lik je obišao zemaljsku kuglu i postao sinonim za Novu godinu.

Mitski lik

Djeda Mraz u tradiciji mnogih naroda ima razna imena: Sinter Klas (Holandija), Joulupuki (Finska), Vovo Indo (Brazil), Diado Coleda (Bugarska), Kanakaloka (Havaji), Los Reyes Magos (Španija), El Nino Jesus (Kolumbija), Baba Noel (Turska), Božić Bata (Hrvatska).

Izvorni Božić Bata u pravoslavlju nije osoba, po riječima teologa, već predstavlja pristižuće korake Božića, a nastao je od riječi batati, što znači koračati.

Mitski lik, miljenik djece i maštara, simbol novogodišnjih i božićnih praznika stvaran je vijekovima i svaki narod mu je podario poneko obilježje. Najraširenije mišljenje je da mu se dom nalazi u Finskoj (Laponija), pa je danas Djeda Mraz najznačajniji turistički proizvod Laponije. Živi na brdu Korvantunturi sa gospođom Mraz, patuljcima i vilenjacima i vrijedno sprema poklone za svu djecu svijeta. U ovom mjestu nalazi se mala drvena pošta koja je primila preko 11 miliona pisama do sada!?

Običaji vezani za doček Nove godine datiraju iz daleke prošlosti. Tradicionalno se oblačila nova odjeća, punio svaki novčanik u kući novcem, palila vatra i činilo sve što bi simbolizovalo zdravlje, snagu i blagostanje u svakom pogledu.

Proslavljanje „Nove godine“ je propraćeno ispijanjem tona alkohola, bludom, igrom i pjesmom i halakanjem – što je sve odreda zabranjeno i najava je Sudnjeg dana!

Rasprostranjenost muzike i instrumenata

Muzika i muzički instrumenti su jedni od harama za koje se slabo zna među ljudima da su islamom strogo zabranjeni. Brojni su hadisi koji ukazuju i opominju da je njihova rasprostranjenost jedan od predznaka Sudnjeg dana.
Kad je u pitanju pojava uživanja u svirci, pjesmi i muzici – ona se već odavno obistinila.

U današnjim vremenima došlo je do ekspanzije svirke, pjesama i muzike. Pjevača i pjevačica danas ima k’o pečuraka poslije kiše, na sve strane, a na radio-televizijskim kanalima – muzika itekako dominira! Svirka, muzika i razgoličene pjevačice su glavno gorivo haramluka ispijanja alkohola, preljube i bluda. Uz sve to većina ljudi sve ovo masovno odobrava.

Hanefijski učenjaci su na bezbroj mjesta izjavljivali da je zabranjeno slušati muziku kako frule tako i defove, a Božiji poslanik je upozorio:

– Pred Smak svijeta pojavit će se propadanje u zemlju, gađanje iz nebesa i deformacija. Pojavit će se to “kada se pojavi muzika, pjevačice i kada se ohalali alkohol, (Taberani, el-Mu'udžem el-Kebir, br.5810.)

Smatra se da je pjevanje uhoda srca, kradljivac ljudskosti i razuma, kruži tminama srca i razotkriva njegove tajne. Čovjeka čini zamišljenim i rasplamsava pri njemu pohote, strasti, prostakluk i grubost. Kada čovjek počne slušati muziku razum i stid mu oslabe, ljudskost i svjetlo mu ponestaje, odaje tajne koje je u sebi krio, i iz svjetla ćutnje i smirenosti prelazi u stanje galame, nesvijesti i tresanja kao da je džin postao. Možda će početi da pljeska rukama i da cupka po zemlji svojim nogama. Isto ovo i još više izaziva i alkohol!

– Alkohol opija krv i tijelo a muzika i pjesma opijaju srce i dušu! – kazao je hafiz Ibnul-Kajjim.

15 upozorenja

Muhamed a.s. je rekao da će čovjek zapasti u belaje i iskušenja kad se počne baviti sa slijedećih 15 stvari. Tada mogu iščekivati “užareni vjetar ili propadanje u zemlju, ili deformaciju tijela i duše!”

Kada se monopol uspostavi nad ratnim plijenom
Kada emanet i povjereništvo postane ratnim plijenom
Kada davanje zekata bude muka
Kada čovjek bude pokoran svojoj ženi a nepokoran svojoj majci
Kada čovjek bude dobar prema svome prijatelju, a loš prema svome ocu
Kada se glasovi počnu dizati u džamijama
Kada vođa jednog naroda bude najgori od njih
Kada neki čovjek bude čašćavan zbog straha od njegova šerra
Kada se počne piti alkohol i oblačiti svila
Kada se budu nabavljale pjevačice i muzika
Kada zadnje generacije muslimana budu proklinjale prve generacije muslimana.