Sudnji dan i njegovi predznaci (7): rasprostranjenost alkohola i prostitucije

U ovom serijalu donosimo neke od najzanimljivijih islamskih stavova i vjerovanja u Sudnji dan, te nabrajamo predznake Sudnjeg dana. Koristili smo, pored kur’anskih ajeta, i rukopise prof.dr Fuad Sedića, Seada ef. Jasavića, Kenana Ćeme, Jusufa b. Abdullaha b. Jusufa el-Vabila…. Mali predznaci Sudnjeg dana su se, izuzev malo njih, već dogodili

Povezani sadržaj: PRETHODNI SERIJAL O SUDNJEM DANU

Božiji poslanik Muhamed a.s. je u brojnim hadisima nagovijestio da će, prije Sudnjeg dana, i muslimani se okrenuti nemoralu, izmišljotinama, bludu… I zaista posljednje generacije su zastranile u svome vjerovanju, odgoju, znanju… Poslanik je rekao:

– Moj ummet će snaći ono što je snašlo jevreje – sinove Israilove, stopu po stopu, pa ako se među nemuslimanima nađe neko ko će javno počiniti blud sa svojom majkom – naći će se neko iz moga ummeta ko će učiniti isto to. Jevreji su se podijelili na 72 grupacije i sekte, a moj ummet će se podijeliti na 73 grupacije i sekte. Sve će ići u džehennemsku vatru izuzev jedne grupe muslimana!

Čovječanstvo je blizu Sudnjem danu onda kada se “alkohol bude uživao i koristio kao da je u pitanju mlijeko koje je halal”! Ne živimo li u tim vremenima!?

U oponašanje grijeha i nemorala će spadati: alkohol, droga, duhan, pijančenje, žurke, diskoteke i tehno klubovi – što današnja omladina sve od reda smatra samim napretkom, kulturom i civilizacijom, a u oponašanje izmišljotina i novotarija jesu proslavljanje tzv. Nove godine, kićenje jelke, obilježavanje Dana zaljubljenih – svetog Valentina ili Ilijin-dana i ostalih dana.

Od predznaka Sudnjega dana jeste i rasprostranjenost bluda i vanbračnog intimnog odnosa među ljudima. Božiji poslanik Muhamed a. s. je među najteže grijehe naveo i “bludničenje sa ženom svoga komšije”. Posebno je upečatljiv slijedeći hadis:

– Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće nestati ovaj ummet sve dok čovjek ne priđe ženi i sa njom izvrši blud nasred ulice…

15 “signala” iz Poslanikovog hadisa

Kad se monopol uspostavi nad ratnim plijenom i kada emanet i povjereništvo postane ratnim plijenom.
Kada davanje zekata bude muka.
Kada čovjek bude pokoran svojoj ženi a nepokoran svojoj majci, dobar prema svome prijatelju a loš prema svome ocu.
Kada se glasovi počnu dizati u džamijama.
Kada vođa jednog naroda bude najgori od njih.
Kada neki čovjek bude čašćavan zbog straha od njegova šerra. X Kada se počne piti alkohol i oblačiti svila.
Kada se budu nabavljale pjevačice i muzika.
Kada zadnje generacije muslimana budu proklinjale prve generacije muslimana.

Kada robinja rodi sebi gospodara – gospodarku!

Nisu li došla vremena pokvarenosti kod ženske djece, koja su inače ranije bila poznata po poslušnosti i nježnosti i svojoj fizičkoj slabosti. U ovom hadisu su najavljena i aludiraju na vremena kada će se žensko dijete ponašati spram majke kao da je njen gospodar, ali i prema ostalim ukućanima – čemu smo svi mi svjedoci, uviđajući da ae žensko dijete danas toliko osililo da se otac i majka više ne pitaju s njome, da ona izlazi i dolazi kada ona hoće, da se oblači i ponaša kako ona hoće, da se udaje ili razudaje kad god to ona poželi i hoće.

U podužem čuvenom Džibrilovom hadisu, nakon govora o tome da će od predznaka Sudnjega dana biti i to da će se goli, bosi i gladni čobani nadmetati u izgradnji visokih palača i zgrada, Poslanik a. s. je rekao:

– I kada robinja rodi sebi gospodara – gospodarku!

Islamski učenjaci su različito razumjevali značenje ovih riječi. Bilježimo neka:

El-Hitabi kaže da je to najava ekspresnog širenja islama, kada će muslimani doći u posjed nevjerničkih gradova i zemalja, ali će se uz to doći i do brojnog zarobljeništva, pa kada čovjek bude imao robinju – koja će mu roditi dijete, to dijete će spram te majke biti u ravni svoga oca tj. gospodara. Hafiz Ibnu Hadžer smatrao je upitnim ovo značenje.

Drugo mišljenje je da će doći do toga da će ljudi prodavati robinje – majke svoje djece, pa će toliko doći do obrta i kupoprodaje robova, da će se desiti da dijete kupi svoju majku a da neće ni znati za to.

Treće mišljenje je da će se pojaviti tolika neposlušnost prema roditeljima, kod evlada i djece, tako da će se dijete ophoditi sa svojom majkom kao gospodar sa svojom robinjom, vrijeđajući je, psujući, udarajući i smatrat je pravom sluškinjom – pa je njeno dijete metaforično nazvano gospodarom.

Hafiz Ibnu Hadžer el-Askelani kaže da je ovo najispravnije tumačenje ovog hadisa. Aludira na pokvarenu današnju situaciju u svijetu, sve se izopačilo. Majke su postale robinje, a dijete gospodar.

Hadis „Kada robinja rodi sebi gospodara – gospodarku!“ – se prvashodno odnosi na žensko dijete jer je rečeno: „Kada robinja rodi sebi gospodarku“ – aludirajući na posebnu moguću pokvarenost kod ženske djece, koja su inače ranije bila poznata po poslušnosti i nježnosti i svojoj fizičkoj slabosti – tako da će doći vrijeme kada će se žensko dijete ponašati spram majke kao da je njen gospodar, ali i prema ostalim ukućanima – čemu smo svi mi svjedoci, uviđajući da je žensko dijete danas toliko osililo da se otac i majka više ne pitaju s njome, da ona izlazi i dolazi kada ona hoće, da se oblači i ponaša kako ona hoće, da se udaje ili razudaje kad god to ona poželi i hoće – a ostali ukućani imaju pravo samo da sve to nijemo posmatraju i da ćute!

Zbog toga je Poslanik a.s.rekao:

– Ko odgoji dvije kćerke i brine se o njima sve dok se one ne udaju, doći će na Sudnjemu danu i bit će blizu mene (u Džennetu), kao što su ova dva prsta (kažiprst i srednji prst). Zatim ih je sastavio.

Kada se ovolika nagrada za neko djelo obeća – to znači da to djelo nije nimalo lako, da je zahtjevno i teško, i da se tom postupku mora posvetiti maksimalna pažnja – jer ako se desi suprotno čovjek će roditi sebi gospodara i diktatora u kući – kojem neće moći učiniti ništa, svašta će mu raditi i brukati ga, a on će morati sve to podnositi i trpiti, jer je u pitanju njegovo dijete!

Ako je žensko dijete i pored svoje slabosti u stanju da zavede diktaturu u kući šta tek reći o muškom djetetu, koje poraste i osili, i svojim nedoličnim ponašanjem, pijančenjem, drogom i duhanom, tučama, bludom, neučenjem i neradom praktično zarobi svoga baba i majku, koji zbog takvoga djeteta gube i san, i obraz, i vrijeme i dobijaju brige i nervoze – kao da su klasični robovi u nečijem gazdinstvu!

10-godišnjakinja rodila sina!

Djevojčica je stigla u bolnicu u Pueblu (Meksiko) nakon komplikacija u 31. sedmici trudnoće. Na kraju je rodila malenog dječaka carskim rezom. Liječnici kažu da se i dječak i njegova majka dobro oporavljaju.

Dječak, težak svega kilogram i pol, na intezivnoj je njezi zbog upale pluća, no 10-godišnja majka ga svakoga dana dolazi dojiti.

O sličnom slučaju meksički mediji su pisali i u avgustu prošle godine kada je rodila 11-godišnja djevojčica, nakon što ju je godinu dana, silovao očuh.

Nisu li i ovo znaci Sudnjeg dana!?