Sudnji dan i njegovi predznaci (6): Pojava fitni – smutnji i iskušenja

U ovom serijalu donosimo neke od najzanimljivijih islamskih stavova i vjerovanja u Sudnji dan, te nabrajamo predznake Sudnjeg dana. Koristili smo, pored kur’anskih ajeta, i rukopise prof. dr. Fuad Sedića, Seada ef. Jasavića, Kenana Ćeme, Jusufa b. Abdullaha b. Jusufa el-Vabila…. Mali predznaci Sudnjeg dana su se, izuzev malo njih, već dogodili.

Povezani sadržaj: SVIH PET NASTAVAKA O SUDNJEM DANU

Pod fitnetom – neredom se podrazumijeva: iskušenje, ispitivanje i testiranje. Najviše se upotrebljava za nešto što nije lijepo, neki porok ili sve ono što vodi tim stvarima; kao što je: griješenje, nevjerstvo, ubistvo, požar i još mnogo neugodnih i nepoželjnih stvari. Riječ fitna prvashodno označava iskušenje, ispit i probu, ali se kasnije ustalila njena upotreba u značenju svega lošeg i ružnog poput grijeha, nevjerstva, ubijanja, paljevina, smutnji itd.

Božiji Poslanik Muhamed a.s. je obavijestio da među predznake Sudnjeg dan spada i pojava velikih nereda, tako da će neistina prekriti istinu, poljuljat će se vjerovanje.

Šejtanski rog

Poslanik je, između ostalog nagovijestio i period nastanka velikih smutnji i iskušenja, perioda u kojima će se pomiješati istina sa neistinom, kada će ljudi osvanuti vjernicima a omrknuti nevjernicima, ili će omrknuti kao vjernici a osvanuti kao nevjernici, kad god se budu takve fitne javljale.

U dosadašnjoj historiji narodi su zapadali u međusobne fitne i sukobe zbog raznoraznih razloga. Neki su i danas na sceni.

Najveći broj smutnji pojavio se sa Istoka, odakle potječe šejtanski rog. U Muslimovoj predaji se kaže da “Glavnica nevjerstva potječe otuda, gdje je šejtanski rog.” Znači sa istoka. Riječ je o Iraku. Tu su se pojavili Havaridži, Rafidije, Batinije, Kaderije, Džehmije i Mu’atezile.

Najviše izjava nevjerstva potječe sa Istoka; od strane Perzije i Medžusija; od kojih su Zerde{tije, Manevijje, Muzdekije, Hindusi, Budisti i zadnji, ne i posljednji Kadjanije i Behauje… i još mnogo drugih razarajućih stranaka i grupacija.

Pojava Tatara, u sedmom stoljeću, je bila sa Istoka. Od njih su muslimani zadobili mnogo rušenja, ubistava i velikog zla, o kojima je historija dala svoj sud.  Do dana današnjeg, Istok nije prestao biti izvorom fitneta, zla, novotarija, iskrivljenja i otpadništva. Centar okorjelih otpadnika i neprijatelja islama – komunista, sa sjedištem u Rusiji i komunističkoj Kini. I Rusija i Kina se nalaze na Istoku. Pojava Dedžala i će biti sa Istoka.

Preuzimanje običaja drugih naroda

Neki od ovih fitneta su predznaci Sudnjeg dana, poput bitke na Siffinu, u kojoj je poginulo oko 70.000 ratnika, zatim poznati sukob oko deve,  pojava Haridžija, sukob na Hurri, te fitnet govora o stvaranju Kur’ana, što je doprinijelo razjedinjenosti muslimana.

U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je rekao Božiji poslanik slijedeće :

– Jevreji su se podijelili na sedamdeset i jednu ili sedamdeset i dvije grupe, kršćani su se podijelili na sedamdeset i jednu ili sedamdeset i dvije grupe, a moj ummet će se podijeliti na sedamdeset i tri grupe.

Od velikih fitneta i znakova Sudnjeg dana, prema islamu jeste i dosljedno slijeđenje običaja jevreja i kršćana. Neki od muslimana su slijedili nevjernike i poistovjećivali se s njima. Uzimali su i uzimaju njihova pravila ponašanja “pedalj po pedalj, podlakticu po podlakticu.”

Zar u današnje vrijeme ne raste broj muslimana, istoka i zapada, koji se poistovjećuju sa drugim vjerama? Mnogi su ubijeđeni da neće dostići ekonomski napredak ako su sljdebenici Kur’ana.

Doda li se ovome i sve masovnija i prisutnija pojava sloboda žena i njihovih smutnji, pohlepa za bogatstvom, ljubav za strastima i požudama, želja za vlašću, upravom i prestižom. Sve su ovo fitneti koji mogu upropastiti čovjeka i strovaliti ga u bezdanu provaliju.

Čovjek postaje nečovjekom bez imalo ljudskosti. Želja i pohlepa doveli su ga do tog stadija da je spreman prodati i svoju dušu, i svoje srce, i svoju kožu, i svoje dostojanstvo, i svoje JA – sve ono čemu se nikako i nikada ne smije odrediti cijena. A onog momenta kada čovjek odredi svome srcu, svojoj duši i svojoj koži cijenu – on tog momenta prestaje biti čovjek. On tog momenta odmah postaje obična trgovačka roba, koja možda danas ima cijenu, ali kojoj koliko sutra može opasti cijena, a može otići i u bescijenje!

80 saveznika pod bajrakom NATO ratuje protiv islama!

Najavljujući Sudnji dan, Božiji poslanik Muhamed a.s. je rekao i slijedeće:

– Zatim slijedi fitna (ratovi), koji neće poštedjeti ni jednu arapsku kuću, nakon čega slijedi primirje koje će se uspostaviti između vas i „Benil-Asfera“ (tj. Vizantinaca, kršćana, bijelaca), kojeg će oni kasnije prekršiti, pa će vam doći sa vojskom od 80 bajraka, ispod svakog od tih bajraka će imati po 12 hiljada vojnika! (Sahihul-Buhari, br.3176.)

Što se tiče priče u vezi „Vizantinaca“ ona se još nije obistinila i nisu u tako velikom broju imali kopneni pohod. Islamski učenjaci su na stanovištu da će se ovaj kršćansko-vizantijski napad, sa ovolikom vojskom i silom, odigrati u ahiriz-zemanu, pred sami nastup Sudnjega dana.

S obzirom da se u hadisu prvo spominje Hudna – Sporazum i Primirje – ono označava sporazum u nenapadanju i neratovanju kojeg su muslimani i muslimanske države, historijski gledano, definitivno i prisilno sklopili sa kršćanskim svijetom – Evropom, Rusijom i Amerikom – od perioda Berlinskog Kongresa pa nadalje.

Dakle, period nakon Berlinskog Kongresa, Prvog i Drugog svjetskog rata, koji je zabilježio niz internacionalnih primirja i sporazuma o nenapadanju, biva prekinut na prevaru i na kvaran način, sa strane kršćansko-vizantijskog svijeta, i to skorim invazijama na Afganistan i Irak, što Muhammed a.s. potvrđuje riječima: „…primirje kojeg će oni kasnije prekršiti, pa će vam doći sa vojskom od 80 bajraka, ispod svakog od tih bajraka će imati po 12 hiljada vojnika!“

Kada čovjek pročita ovaj dio hadisa odmah mu padne na pamet to da ujedinjene vojske „Sjeverno-Atlanskog Saveza“, koje su izvršile invaziju na Afganistan i Irak, predvođene Amerikom, predstavljaju zbir od oko 80 država, jer 50 ujedinjenih američkih država u saradnji sa desetinama država Evrope i Azije, predstavljaju zbir nagovješten ovim hadisom od 80 bajraka, koji će svaki od njih imati po 12 hiljada vojnika.

Zastava NATO snaga, nosi na sebi znak i obilježje krsta, pa samim tim direktno spada u značenje ovog hadisa kada se govori o „Benul-Asferu“ – bijelcima, kršćanima, vizantijcima…, pa nam čitav ovaj sklop kršćanskih NATO simbola i brojki vojnika i država koje će se boriti protiv islama i muslimana – potvrđuje samu istinitost poslanstva Muhammeda s.a.w.s., koji je već od prije 1400 godina nagovjestio sve ovo što se dešava u zadnjem stoljeću.
(aura.ba)