Sudnji Dan i njegovi predznaci (5): KUGA, BOGATAŠI, SADAKA

U ovom serijalu donosimo neke od najzanimljivijih islamskih stavova i vjerovanja u Sudnji dan, te nabrajamo predznake Sudnjeg dana. Koristili smo, pored kur’anskih ajeta, i rukopise prof. dr. Fuad Sedića, Seada ef. Jasavića, Kenana Ćeme, Jusufa b. Abdullaha b. Jusufa el-Vabila… Mali predznaci Sudnjeg dana su se, izuzev malo njih, već dogodili

Povezani sadržaj: MALI I VELIKI PREDZNACI SUDNJEG DANA

Teško je naći i utvrditi redoslijed događanja, kako malih tako i velikih znakova Sudnjeg dana. Oni se spominju u hadisima zajedno bez redoslijeda. Njihovo spominjanje po redu ne obavezuje i njihovo događanje po spomenutom redoslijedu. Mi biramo već odigrane događaje ili se odvijaju u ovim vremenima, a najavljivani su u hadisima.

U prošlom broju kao jedan od predznaka Sudnjeg dana govorili smo o osvojenju Jerusalema 16-te godine po hidžri. Grad je očišćen od Židova i Kršćana.

Među prvih šest predznaka Sudnjeg dana Poslanik Muhamed a.s. je najavio i “ pomor (umiranje) koje će vas zadesiti kao ovčija kuga (slinavka)…”

Ova kuga se pojavila 18-te godine po hidžri, poslije osvajanja Jerusalema. Počela ja harati u selu Amevas, a zatim se proširila po cijeloj Siriji. Od te kuge je umrlo 25.000 muslimana.

Historija je zabilježila da je palestinsko mjesto Umvas-Emesa opet stradalo 1967. godine, ali tada od strane ljudske kuge i pošasti tj. od države Izrael. Oni su protjerali sve stanovnike tog mjesta, pretvarajući ga u zasađeno polje i park, a sve od novaca jevreja iz Kanade, pa je zbog toga i nazvano imenom Parc Canada.

Nakon kuge, Poslanik a.s. je najavio veliki priliv novca i neovisnost o pomoći i sadaki. Novac i bogatstvo će se raširiti toliko da će se čovjeku davati 100 zlatnika, a on će se zbog toga naljutiti!…“ (Sahihul-Buhari, br.3176.)
Ova vremena su davno iza nas, a bila su u periodima osvajanja teritorija i imetka Vizantije, Rima i Persije kada je ratni plijen bio ogroman. Bilo je to u vrijeme vladavine Omera b. Abdul-Aziza. Tada bi čovjek krenuo udijeliti sadaku ali ne bi mogao naći kome bi je dao! (Pogledaj: Fethul-Bari 13/87.)

Poslanik a.s. je rekao da će “doći vrijeme kada će čovjek sa sadakom u zlatu hodati naokolo ne mogavši naći nikoga ko bi mu tu sadaku prihvatio.“ (Sahihu Muslim, 7/96.)

Ovaj hadis je jedna velika škola kada je u pitanju nauka o bezbjednosti kako pojedinca tako i društva. Bezbjednost je u uskoj sprezi sa imetkom i visokim standardom života, dok je strah dosta prisutan onda kada siromaštvo vlada, jer se česte povrede života i imetka dešavaju zbog toga što su ljudi jednim dijelom prinuđeni da to rade zbog niskog kvaliteta života.

Kaže se da će i pred nastup kijametskog dana opet doći do ogormnog povećanja imetka, u vremenu pojave imama Mehdije i Isa a.s., te da će tada zemlja mnogo urađati plodom.

Poluge od zlata

U hadisu Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:

– Doći će vrijeme kada će zemljina utroba izbaciti poluge od zlata i srebra!(Sahihu Muslim, 15/98.)

Ova predaja aludira na to da će se naići na mnoga zakopana blaga, i velike riznice raznih imperija. Ali predaja može aludirati i na to da će se otkrivati velike žile od zlata i srebra pohranjene u utrobi zemaljskoj kao što se to skorije desilo Egiptu, Mozambiku, Zimbabveu, Čileu, pa čak i u samoj Bosni u okolini Srebrenice – koja se ne zove za džaba Srebrenica, a i zbog čega je, između ostalog, možda i počinjen genocid i zločin baš u toj oblasti i u tom gradu.

Hafiz Ibnul-Kajjim uspoređuje pare i znanje na slijedeći način:

1. Znanje je nasljedstvo Božijih poslanika dok su pare nasljedstvo kraljeva.
2. Znanje čuva gazdu dok je gazda taj koji čuva pare, a ne one njega.
3. Znanje raste dok se troši, a trošenjem se imetak umanjuje osim sadake.
4. Znanje ide sa tobom i u kabur dok pare tvoje ne idu sa tobom u kabur vać se vraćaju nazad izuzev trajne sadake.
5. Znanje je to koje sudi i vlada parama, a nisu pare te koje vladaju i sude znanju.
6. Pare može imati i dobri i loši čovjek, i musliman i nevjernik, dok znanje dobija samo iskreni mu'min.
7. Kraljevi i bogataši i ostali su oni koji su u potrebi za učenim ljudima i znanjem, dok su samo sirotinja oni koji su u potrebi za bogatašima i parama!
8. Duša postaje časnija, čistija i veća dok je u fazi učenja, stjecanja i traganja za znanjem, a kada je duša u potrazi za imetkom onda ona gubi obraz, prlja se i smanjuje, i postaje tvrdi cicija. Znanje uzdiže dušu, dok je novci umanjuju.
9. Pare pozivaju dušu tugjanu, oholosti, uzdizanju i dižoglavosti, dok je znanje i ilum ono što dušu poziva skromnosti, ibadetu i poniznosti; imetak poziva dušu kraljevskom ponašanju, dok je znanje ono koje poziva dušu ponašanju iskrenih Allahovih robova.
10. Znanje je to koje vodi dušu njenoj sreći zbog koje je i stvorena, dok je imetak hidžab i zastor koji odbija dušu od njene sreće.
11. Bogatstvo znanja je vrijednije od bogatstva imetka. Bogatstvo imetka nije pohranjeno u čovjeku, pa ako mu ode čovjek na momenat postaje siromahom, za razliku od bogatstva znanja i ilma – za kojeg se ne treba bojati siromaštva; znanje je u neprestanom povećavanju, pa je zbog toga ono pravo bogatstvo.
12. Imetak čini robom onog čovjeka koji ga zavoli, dok znanje čini Allahovim robom onoga ko njega zavoli; znanje poziva svakog čovjeka ibadetu i robovanju Allahu dž.š..
13. Ljubav prema znanju i traganje za njime je temelj svakog dobrog djela i pokornosti dok je ljubav prema dunjaluku i traganje za imetkom temelj svakog lošeg djela.
14. Cijena bogataša je njegov imetak dok je cijena učenog njegovo znanje, pa kada nestane imetak bogatašu ostaje bez cijene i bezvrijedan je, za razliku od alima i učenog čovjeka kojem je cijena stalna i u stalnom je porastu.
15. Imetak je spravljen od tjelesne materije, dok je znanje satkano od materije duha, kao što je rekao Junus b. Habib: Tvoje znanje je od tvoje duše, dok je tvoj imetak od tvoga tijela; razlika između dvoje je poput razlike između duše i tijela.
16. Učeni nikada ne bi mijenjao svoje znanje za pare, dok bi bogataš volio da je učen kada uvidi prednost znanja nad imetkom, pa makar i dao za to svoje pare.
17. Većina se ljudi pokorila Allahu dž.š., zbog ilma i znanja, i većina ljudi je nepokorna Allahu dž.š., zbog dunjaluka i imetka.
18. Alim je taj koji svojim znanjem i svojim halom poziva ljude Allahu dž.š., dok je bogataš taj koji svojim imetkom, halom i bogatstvom ljude poziva dunjaluku.
19. Zbog bogatstva i imetka se više strada i gine nego li zbog ilma i znanja.
20. Imetak nam pruža izmišljeno ili životinjsko uživanje, dok nam znanje pruža duhovno zadovoljstvo i lezzet.

Mnoštvo ubistava

Božiji poslanik Muhamed a.s. je rekao da “neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne uveća Heredž`. (u prijevodu “ubistva”). Dalje je kazao:

– Od većine osoba tog vremena bit će istrgnut razum, pa će se to nadomjestiti sa glupostima tih savremenika. Većina će misliti da je na nečem pametnom, a neće biti ni na čemu pametnom… Ubica neće znati zbog čega je ubio, a ni ubijeni zbog čega je ubijen.

Ovi hadisi uveliko su se dogodili ili se događaju. U vrijeme ashaba odvijale su se borbe između muslimana, a da se kod velikog broja nije čak ni znao pravi razlog.
Posljednjih godina došlo je do velikih ratova koji sa sobom odnose veliki broj žrtava. Sve je to uzrokovalo raširenosti nereda među ljudima.

Živimo u vremenima da jedna osoba ubija drugu, a da nema pravog motiva za to. Zar nedavni maskr u Norveškoj ili slučaj Mevlida Jašarevića u Sarajevu nisu potvrda ovog hadisa?

Božiji Poslanik je rekao i slijedeće:

– Od većine osoba tog vremena bit će istrgnut razum!

Nije li došlo vrijeme kada ljudsko tijelo ničemu ne vrijedi. Biva zaklan kao što se bravče kolje, zbog raspuštenosti i nepromišljenosti. Jedna osoba ubije drugu zbog beznačajnog razloga. Ljudi širom svijeta su uznemireni i život im je sve jeftiniji.

(aura.ba)