Sudnji dan i njegovi predznaci (3): Kad se svi basnoslovno obogatimo, počinje SUDNJI DAN!

U ovom serijalu donosimo neke od najzanimljivijih islamskih stavova i vjerovanja u Sudnji dan, te nabrajamo predznake Sudnjeg dana. Koristili smo, pored kur’anskih ajeta, i rukopise prof. dr. Fuad Sedića, Seada ef. Jasavića, Kenana Ćeme, Jusufa b. Abdullaha b. Jusufa el-Vabila…. Mali predznaci Sudnjeg dana su se, izuzev malo njih, već dogodili

Povezani sadžaj: Sudnji dan i njegovi predznaci (1): Podmlađivanje staraca, bojenje kose i brade, jedan od malik predznaka SUDNJEG DANA!

Povezani sadržaj: Sudnji dan i njegovi predznaci (2): Ko je pravedni hazreti Mehdi?

Sudnji ili Kijamteski dan je u Kur'anu spomenut mnogo puta sa raznim imenima, od kojih svako ima svoje značenje. Ibnu Kesir je pomenuo više od osamdeset imena Sudnjeg dana. Poslanik Muhamed s.a.v.s. nas je obavijestio da je njegovo poslanstvo dokaz blizine Smaka svijeta – Sudnjeg dana; te da je on Poslanik Smaka svijeta.
U hadisu kojeg prenosi Sehl r.a. se prenosi da je rekao:

– Ja i Sudnji dan smo poslani kao ovo dvoje – pokazujući i sastavljajući svoja dva prsta (kažiprst i srednji prst).

Kažiprst i srednji prst

Prvi znak predznaka Sudnjem danu je, svakako, poslanstvo Muhammeda s.a.v.s.. On je posljednji Božiji Poslanik, iza kojeg neće doći više. Poslan je “kao blagi povjetarac pred olujom ili kao Poslanik zadnje generacije čovječanstva!“ (el-Dolabi, 1/23.)

Dakle, prvi od predznaka kijametskoga časa jeste poslanstvo Mustafe Muhammeda s.a.w.s., koji je ujedno i zadnji Božiji Poslanik poslije kojeg više neće biti poslanika. Nakon Muhammeda s.a.w.s., Sudnji dan slijedi isto kao što kažiprst slijedi nakon srednjeg prsta, između kojih nema više prstiju!

Od predznaka Sudnjeg dana je i smrt Poslanika s.a.v.s. kao što je to spomenuto u hadisu Avfa ibnu Malika, u kojem mu Poslanik, za vrijeme bitke na Tebuku, kaže:

– (Na)broj šest (predznaka) prije Sudnjeg dana: moju smrt, osvojenje Jerusalema, pomor (umiranje) koje će vas zadesiti kao ovčija kuga (slinavka)… Nakon toga će se pare i bogatstvo raširiti toliko da će se čovjeku davati 100 dinara-zlatnika, a on će se zbog toga naljutiti! Zatim slijedi fitna i ratovi koji neće poštedjeti ni jednu arapsku kuću, nakon čega slijedi hudna i primirje koje će se uspostaviti između vas i Benil-Asfera (tj. vizantinaca, kršćana, bijelaca), kojeg će oni kasnije prekršiti, pa će vam doći sa vojskom od 80 bajraka, ispod svakog od tih bajraka će imati po 12 hiljada vojnika!“ (Sahihul-Buhari, br.3176.)” (El Buhari)

Sead ef. Jasavić piše:
– Nakon Muhammeda s.a.w.s., neće doći drugi poslanik koji bi nas upoznao sa svim ovim krupnim događajima i detaljima, koji će se dešavati u Ahiriz-Zemanu, koji će svi odreda nagovještavati urušavanje ovoga svijeta kao i početak drugog na kojem će svako naći ono što je sam pripremio sebi: „Ko bude radio koliko trun dobra – vidjet će ga, a ko bude radio koliko trun zla – vidjet će ga!“ (el-Zelzeleh, 7-8.)
Nakon toga će se pare i bogatstvo raširiti toliko da će se čovjeku davati 100 dinara-zlatnika, a on će se zbog toga naljutiti! Zatim slijedi fitna i ratovi koji neće poštedjeti ni jednu arapsku kuću, nakon čega slijedi hudna i primirje koje će se uspostaviti između vas i Benil-Asfera (tj. vizantinaca, kršćana, bijelaca), kojeg će oni kasnije prekršiti, pa će vam doći sa vojskom od 80 bajraka, ispod svakog od tih bajraka će imati po 12 hiljada vojnika!“ (Sahihul-Buhari, br.3176.)

Poslanstvo Muhammeda s.a.w.s., je bila posljednja šansa spasa za cijelo čovječanstvo uoči skorijeg nastupa Sudnjega dana. On je dao primjer i urnek po kojem moramo krojiti stil našega života.
Poslanikove riječi: “…već se za vas bojim od toga da vas dunjaluk ne obuzme i da zbog njega ne budete ratovali jedni protiv drugih” – su dokaz njihove istinitosti.

Najopasnije što je zadesilo svijet nakon smrti Poslanika, pa sve do danas, je želja za prevlasti nad cijelim svijetom. To rivalstvo je uništilo veliku imperiju koja je bila zasnovana na temeljima vjere, bogobojaznosti i požrtvovanja. I dan-danas, rivalstvo i borba za prestižom je otrov koji ubija i ovaj svijet gura u nestanak.

U knjizi svi grijesi

„Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio – poželjet će da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsjeća i Allah je milostiv prema Svojim robovima.“ (Alu Imran, 30.);

„I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. “Teško nama” – govorit će – “kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!” – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (el-Kehf, 49.)

Pohlepa nevjernika

Nevjernici više od svih žude za životom na ovom svijetu, zbog toga što oni ne vjeruju u život nakon ovog, dunjalučkog, života. S obzirom na to, da za njih više nema života osim ovog života – kod njih se rađaju nenormalna pohlepa, strasti, nezajažljivost, grabanje jer misle da više nema života nakon ovog života! Po ovom svojstvu su Jevreji postali najspecifičniji, pa za njih Allah dž.š., kaže: „I naći ćeš ih, sigurno, da više žude za životom od svih ostalih ljudi, čak i od mnogobožaca; svaki od njih bi volio poživjeti hiljadu godina, mada ga to, i kada bi toliko živio, ne bi od patnje udaljilo – a Allah dobro vidi ono što oni rade.“ (el-Bekara, 96.)

Nevjernik se ne nada proživljenju nakon smrti; nevjernik voli da živi dugo, i nikako im se ne ide „tamo“, jer otprilike znaju da „tamo“ nemaju šta da traže! Ova sorta ljudi i njima slični su najopasnija stvorenja na zemaljskoj kugli! Među njima je raširena pohlepa, razvrat, želja za izdizanjem sebe na mjesto Boga, i želja za porobljavanjem drugih i drugačijih od sebe. Takvi vole ukrasti i oteti; takvi se ne libe drugoga obrukati i na čast mu udariti – samo da bi mogli uživati na ovome svijetu.

Iskušenja i oluje

Huzejfe b. el-Jeman r.a., kaže da bolje od svih poznaje iskušenja koja će se dešavati pred Kijametski dan. Njemu je Muhamed a.s. povjerio neke stvari koje nije zborio nikom drugom. Jednom prilikom Poslanik je, između ostalog rekao:

– Nastupiće i tri fitne/iskušenja, koje će gotovo sve uništiti. Bit će i fitne slične ljetnjim olujama i vjetrovima, imat će ih i malih i velikih.

(aura.ba)