Sudnji dan i njegovi predznaci (2): Ko je pravedni hazreti Mehdi?

O Mehdijevom identitetu govori se i piše na različite načine, od toga da nije poznat, ili bar o tome nije uputno javno govoriti, do toga da se konkretne osobe lažno proglašavaju Mehdijem. Jedno takvo lažno proglašavanje 80-ih godina prošlog vijeka završilo je i krvoprolićem u samom haremu Kabe gdje su saudijske vlasti “morale” zatražiti pomoć francuskih specijalaca.

U ovom serijalu donosimo neke od najzanimljivijih islamskih stavova i vjerovanja u Sudnji dan, te nabrajamo predznake Sudnjeg dana. Koristili smo, pored kur’anskih ajeta, i rukopise prof. dr. Fuad Sedića, Seada ef. Jasavića, Kenana Ćeme, Jusufa b. Abdullaha b. Jusufa el-Vabila…. Mali predznaci Sudnjeg dana su se, izuzev malo njih, već dogodili

POVEZANI SADRŽAJ: Sudnji dan i njegovi predznaci (1): Podmlađivanje staraca, bojenje kose i brade, jedan od malik predznaka SUDNJEG DANA!

Apokaliptička teologija posebno je dobila na zamahu u posljednjih nekoliko decenija, paralelno s afirmiranjem jednog novog, šund pogleda na život i materijalnu stvarnost, poznata kao new age („novo doba“). U tom smislu, bilo je samo pitanje vremena kada će se i datumi za Smak svijeta početi određivati. Takvih konkretnih predskazanja bilo je i prije, ali nikada više kao danas. Prvi put masovnije su se počela javljati u nekim kršćanskim crkvama Amerike, sve dok se slična predskazanja nisu počela javljati i među muslimanima.

No, datum Smaka svijeta nije se utanačivao, što zna samo dragi Bog, ali jeste jednog njegova velikog predznaka – dolaska hazreti Mehdija. Uporedo s tim, kao odgovor na takve tendencije, sve masovnije počela se štampati i ona „pravovjerna“ literatura koja govori o njemu.

Dvanaesti imam

Ključna dilema unutar muslimanskog mišljenja, po pitanju hzr. Mehdija, tiče se njegovog identiteta. Ko je on?

Prema službenoj ulemi (učenjacima) sunijskoga kola u islamu, što obuhvata oko 80 – 90% muslimana u svijetu, kao i onima koji nisu skloni bilo kakvom sufijskom uklonu, njegov identitet nije poznat. Bit će poznat tek kad se pojavi i ljudi ga masovno prepoznaju kao Mehdija. U šiijskom vjerovanju stvar je itekako jasna. To je Dvanaesti Imam, sin Imama Hasana el-Askerija, koji se treba pojaviti među svijetom pred Sudnji dan.

Hazreti Mehdī je, po sufijskom tumačenju dvanaesti imam i rođen je u noći sudbinske odluke, 15. ša’bāna 255. godine (petak 29. juli 869. godine po julijanskom kalendaru). Rođen je u vojnom logoru Samare, u kojem je pod strogom prismotrom držan i njegov djed Alī en-Nekī (10. Imam) oko dvadeset godina. I sam njegov otac Hasan (11. Imam) je u njemu rođen i prozvan el-Askerī upravo po tom logoru (mu’asker).

“El-Mehdī, koji će Zemlju ispuniti pravdom i pravičnošću kao što je ona prije toga bila ispunjena zulumom i nasiljem. Njemu pripada nedoumica (hajre) i zakrivenost (gajbe) u kojoj će neki zalutati, a neki biti upućeni.“

U petak, 8. rebī’ul-evvela, što odgovara 1. januaru 873. godine po julijanskom kalendaru, nasilnom smrću napustio je ovaj svijet 11. Imam, Hasan Askerī. Od tog trenutka 12. Imam iščezava pogledima puka, i tako nastupa njegova tzv. mala zakrivenost (el-gajbetus-sugrā). Ona će trajati 70 lunarnih godina. Sve to vrijeme Imam će biti u vezi sa svojim sljedbenicima, posredstvom četverice zastupnika ili mandatara (es-sefīr).

Mehdī je u vremenu svoje zakrivenosti naprosto poput Sunca iza oblaka. Ne vidimo ga, ali ipak grije. Kad će se ti oblaci razići samo Allah, dž.š., zna. Znan je samo dan i predznaci kojima će biti navješten njegov skori povratak.

Prema Imamu Dža’feru es-Sādiku (6. Imam) pojavit će se na dan Āšūre, 10. muharrama, dan u kojem se za svakog poslanika vezuje neki od krupnih događaja, dan u kojem je šehidskom smrću pao Imam el-Husejn (3. Imam). Također se bilježi da je Imam el-Bākir (5. Imam) rekao:

– Pred dolazak Mehdīja ukazat će se dva znaka koja se nisu pojavila još otkako je Ādem spušten na Zemlju: pomračenje Sunca sredinom mjeseca ramazana, a Mjeseca krajem ramazana.

Božiji poslanik Muhamed a.s., najavio je tek predznake njegova pojavljivanja na Zemlji. Nije govorio o datumima. Ipak, u tom smislu posebnu pažnju zaokuplja hadis u kojem stoji:

– Ako moj ummet bude dobar, dat će mu se jedan dan, a ako bude iskvaren, dat će mu se pola dana.

Šejh Ša’rānī kaže kako se u hadisu pod danom misli na period od 1000 godina, tj. koliko vrijedi jedan dan kod Gospodara. O tome kazuje i Kur’anska sura el-Hadž, (47.)

Taj dan, kako kaže šejh Ša’rānī, treba računati od preseljenja na ahiret posljednjeg među pravednim halifama, tj. smrti hazreti Alije. Nadalje, u hadisu se misli kako će u tom mileniju islam biti u snazi, nakon čega dolazi period stagnacije i pada (u njegovoj pojavnoj snazi). E u tom vaktu, kaže imam Ša’rānī, treba iščekivati dolazak hazreti Mehdija.

Po ovome, mi već odavno živimo u vremenu kad s pravom možemo očekivati njegov dolazak. Historija jeste pokazala kako muslimani širom svijeta od 17. stoljeća gube dominantnu ulogu u svjetskim zbivanjima, počevši od političke i vojne ne/moći pa sve do jedne opće civilizacijske stagnacije. Ša’rānijevo tumačenje hadisa pokazalo se tačnim. Ostaje još da se pojavi lilčnost koja će obnoviti snagu i identitet islama. Ili se, možda već pojavila?

Čuvaju li ga džini u pećini?

Savremeni nakšibendijski šejh Nāzim el-Hakkānja koji uči kako je hzr. Mehdī Poslanikov, s.a.v.s., potomak u četrdesetoj generaciji, te kako je sada živ, ali ne među ljudima kaže da se Mehdi nalazi u jednoj dubokoj pećini gdje ga čuvaju džinni. On i njegovih 99 halifa, kazuje šejh Nāzim, nalaze se u toj pećini negdje u pustinji Rub’ul-hālī na Arabijskome poluotoku. (Usp. The Sunday Times, The Coming of Mystery Imam al-Mahdi, Colombo, Sri Lanka, 18 Novembar, 1990).

Inače, za šejha Nāzima poznato je kako uči o njegovom skorom dolasku, pa čak i definisanje određenih datuma.

Lažni Mehdi

O Mehdijevom identitetu govori se i piše na različite načine, od toga da nije poznat, ili bar o tome nije uputno javno govoriti, do toga da se konkretne osobe lažno proglašavaju Mehdijem. Jedno takvo lažno proglašavanje 80-ih godina prošlog vijeka završilo je i krvoprolićem u samom haremu Kabe gdje su saudijske vlasti “morale” zatražiti pomoć francuskih specijalaca.

– Riječ je o jednom dramatičnom događaju koji znakovito pokazuje svu zbilju stanja muslimana u današnjem vremenu – primijetili su pojedini teolozi.

(aura.ba)