Sudnji dan i njegovi predznaci (10): Kada žena javno pokaže najintimnije dijelove svoga tijela, Sudnji dan je – na vratima!

Jedan od predznaka Sudnjeg dana jeste i izlazak žena iz moralnih i, po islamu, šerijatskih okvira, oblačenjem odjeće koja ne pokriva njihova stidna mjesta, njihovo pokazivanje svojih ukrasa, kosa i svega što je obavezno da se pokrije. Božiji poslanik Muhamed a.s. je ukazivao na “izazovno obučene žene”, najavivši vrijeme kada će hodati u utegnutoj i tijesnoj odjeći, koja će ocrtavati njihovo tijelo, isticati njihove grudi i zadnjicu. A kada žena počne otkrivati i najintimnije dijelove svoga tijela Sudnji dan je – na vratima.

Povezani sadržaj: Prethodni nastavci serijala SUDNJI DAN

Frizerske radnje

Poslanik je upozorio i na žene koje će javno pokazivati svoje polne organe i na taj posao navraćati druge (porno filmovi, erotski časopisi, prostitucija, javne kuće…).  Ukazao je i na žene čije su glave “kao grbe kod horosanskih deva” (riječ je o svezivanju kose na vrh glave).

Također je Muhamed a. s. rekao da će se pred Sudnji dan pojaviti ljudi koji će jahati u sedlima (na svojim jahalicama), slični devinim sedlima, silazit će pred džamijskim vratima. Njihove žene će biti veoma izazovno obučene.

Ovi hadisi su se uveliko obistinili posljednjih desetak godina. Iz godine u godinu erotika, razgoličenost, seksipil i nemoral su sve rasprostranjeniji. Bludniči i omladina.
U našem današnjem podneblju nailazimo na veliki broj frizerskih radnji samo za žene, radnje za sve pedikerske usluge. Većina radnika u tim radnjama su muškarci koji za svoje usluge uzimaju povelike naknade.

40 žena na jednog muškarca

Ali to nije sve, velika većina žena se ne zadovoljava samo onim što im je odredila Majka priroda, već kupuje i presađuje sebi umjetnu kosu, kako bi izgledala što privlačnije, nježnije, blistavije i ljepše, te privlačila pažnju drugih ljudi.

Od predznaka Sudnjeg dana su i manjkavost znanja, pojava i prisutnost neznanja, pojava nemorala (bluda), povećan broj žena i manjkavost muškaraca. U jednom hadisu se kaže da će na jednog upravitelja doći i po pedeset žena.

Uzrok tome će biti veliki neredi i ubistva, u kojima će najviše stradati muškarci; oni su borci, za razliku od žena.

Također, pred sami Sudnji dan, Božijom voljom, manje će se rađati muška djeca od ženske.

U hadisu Ebu Musa’a, r.a., se kaže:

Čovjek će vidjeti iza sebe kako ga slijedi četrdeset žena koje sa naslađuju gledajući u njega! (Vjeruje se da su ovi brojevi uzeti metaforički).

Ove pojave i znake Sudnjeg dana pratit će i prekidanje rodbinskih veza, te loši međukomšijski odnosi. Božiji poslanik je rekao slijedeće:

–    Pred sami Sudnji dan će se pojaviti kidanje rodbinskih odnosa.

Zar sve ovo nije danas na sceni? Razvrat, ljubomora i nemoral su prisutni na svakom koraku. Bližnji rod i komšija se ne paze i ne obilaze, već su među njima pokidane sve veze i kontakti.

Mnoštvo policije

Muhamed a.s. je u jednom hadisu kazao slijedeće:

–    Pred kraj dunjaluka pojavit će se ljudi koji će nositi bičeve slične kravljim repovima, izlazit će ujutro (i bit će) u Allahovoj srdžbi a pred noć će se vraćati u Njegovom nezadovoljstvu.

To je, zapravo, policija koja progoni muslimane. Nismo li svjedokom i tih scena širom svijeta!

(aura.ba)