Sudnji dan i njegovi predznaci (1): Podmlađivanje staraca, bojenje kose i brade, jedan od malik predznaka SUDNJEG DANA!

U ovom serijalu donosimo neke od najzanimljivijih islamskih stavova i vjerovanja u Sudnji dan, te nabrojati predznake Sudnjeg dana. Koristili smo, pored kur’anskih ajeta, i rukopise prof. dr. Fuada Sedića, Seada ef. Jasavića, Kenana Ćeme, Jusufa b. Abdullaha b. Jusufa el-Vabila…. Mali predznaci Sudnjeg dana su se, izuzev malo njih, već dogodili

Sve tri ibrahimovske/abrahamovske religije (judaizam, kršćanstvo i islam) ukazuju o kraju današnje civilizacije i predznacima njenog kraja, o dolasku osobe koja će na koncu svijeta donijeti istinski spas ljudskome rodu na cijeloj Zemlji, koja će imati božanski izun (duhovnu dozvolu) i moć da u tome uspije. U judaizmu to je obećani Mesija, u kršćanstvu ponovni dolazak Isusov, a u islamu to treba da bude jedan od potomaka poslanika Muhammeda, a.s., s tim da će to biti vrijeme u kojem će s Neba sići i pejgamber Isa, a.s. (Isus).

Poslanikove najave

Ono što danas posebno plijeni pažnju jeste da govor o Smaku svijeta, njegovim predznacima i skorom dolasku Spasitelja (Sotera), što dio je eshatologije poznat kao soterilogija, ponovno dobiva na svome zamahu. To se posebno osjeća u nekim kršćanskim crkvama koje su mimo službene teologije Vatikana ali i glavnog protestantskog kola, kao i unutar muslimanskog miljea, i to onog kojem službena muslimanska teologija nije baš uvijek sasvim naklonjena.

Vjerovanje u Sudnji dan, njegove predznake i polaganje računa na Sudnjem danu, je sastavni dio vjerovanja u gajb-neviđeno, bez kojeg nema ispravnog vjerovanja. Međutim, čovjek, svojom zauzetošću ovosvjetskim užicima, često zaboravi na Sudnji dan, pa je Allah dželle šanuhu, odredio da se pojave predznaci Sudnjeg dana koji ukazuju na njegovu istinitost i sigurni dolazak. Mnogi od malih predznaka Sudnjeg dana su se već pojavili i ostvarilo se ono što je poslanik Muhamed a. s. najavio, što ujedno potvrđuje istinitost njegovog poslanstva, jer se ostvarenje, svakog od najavljenih predznaka, smatra jednom od Poslanikovih mu’džiza – nadnaravnih djela.

Koliko je još ostalo?

Kada se pojave njegovi veliki predznaci, oni će se tako brzo jedan za drugim pojavljivati, kao što zrna ogrlice padaju kada se čvor razveže. A kada Sunce izađe sa zapada, tada se vrata tevbe (pokajanja) zatvaraju, djela se više ne primaju, niti poslije toga koristi iman (vjerovanje), niti tevba…

Pošto je današnji čovjek veoma zaokupljen ovodunjalučkim životom i uživanjima na njemu, često se desi da potpuno ili djelimično zaboravi na Smak svijeta i polaganje računa. To sve biva uzrokom slabog pripremanja za njega (radnjom dobrih djela). Ali Uzvišeni Allah želi nas posjetiti na njegov skori dolazak i ukazati nam na njegovu istinitost pojavljivanjem njegovih predznaka.

Plemeniti kur'anski ajeti i sahih hadisi nam izričito govore o tome da je Sudnji dan veoma blizu; obistinjenje brojnih predznaka Sudnjega dana nam također ukazuje na to da je Sudnji dan blizu, i da mi živimo na kraju dunjalučkog postojanja poznatijeg pod imenom Ahiriz-Zeman.

Allah dž.š. kaže: „Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.“ (el-Enbija’, 1.) “Bliži se Čas Sudnji i Mjesec se raspolutio!“ (el-Kamer, 1.)

Ovo su samo neki od kur'anskih ajeta koji nam direktno ukazuju na to da je Sudnji dan veoma blizu, i da je napuštanje dunjaluka i prelazak na ahiret neminovan; na ahiret na kojem će svakoga snaći ono što je zaslužio – dobro za onoga ko je činio dobro, i zlo za onoga ko je činio zlo!

Poslanik s.a.w.s. je rekao: „Poslan sam a između mene i Sudnjega dana je razdaljina kao između ova dva prsta – pa ispruži svoja dva prsta.” ….. “U odnosu na prijašnje ummete – vaš ummet će trajati onoliko koliko ima vremena između ikindije i akšama!” (Buhari)
Ostatak vremena do Sudnjega dana ne zna niko mimo Allaha dž.š., tako da niko nema pravo da to određuje ili da o tome datumski zbori. Ono što znamo jeste da je još veoma malo vremena ostalo do Sudnjega dana!

Podmlađivanje staraca
Na listi malih predznaka Sudnjeg (Kijametskog) dana 27. upozorenje je podmlađivanje staraca. Allahov poslanik Muhamed  s.a.w.s. je rekao:

– Pred kraj ovoga svijeta bit će ljudi koji će se bojiti u crno, kao pelikani, koji neće osjetiti džennetski miris.
Zar ova pojava nije prisutna u današnjim vremenima? Među ljudima je rasprostranjeno bojenje i farbanje svojih brada i kosa crnom bojom, zatim estetski zahvati podmlađivanja i uklanjanja tragova starosti.

Pažljivijom analizom termin « kao pelikani » misli na poređenje stanja nekih muslimana u ovom našem vremenu. Danas, neki od svojih brada prave takve oblike da zaista sliče pelikanima; briju kompletnu širinu brade ostavljajući dlake samo na bradi, potom to boje crnom bojom, izgledajući kao pelikani.
Poslanik Muhamed je zabranio bojenje i farbanje kose i brade crnom bojom. Rekao je …. « klonite se crne boje. »

VELIKI PREDZNACI SUDNJEG DANA

To su veliki događaji koji će se pojaviti pred Kijametski dan, i oni su neuobičajene prirode, kao što su: izlazak Sunca sa zapada, pojavljivanje Dedždžala, dolazak Isa'a alejhisselama, dolazak Je’džudž i Me'džudž naroda i drugi o kojim će biti riječi u ovom serijalu.

MALI PREDZNACI

Poslanstvo Muhammeda s.a.v.s., smrt Poslanika Muhammeda s.a.v.s., osvajanje Bejtul-Makdisa, Kuga Umvas, novčana korist i nepotrebnost dobrovoljnog davanja – sadake, pojava fitneta – nereda, pojava lažnih poslanika, sigurnosna rasprostranjenost, pojava hidžaske vatre, borba sa narodom Turk, borba sa nevjernicima, nestanak povjerenja, nestanak znanja i pojava neznanja, mnoštvo policije i saučesnika zulumčarima – nepravednicima, rasprostranjenost prostitucije, rasprostranjenost kamate, pojava muzičkih instrumenata i njihovo dozvoljavanje, mnoštvo pijenja alkohola i njegovo odobravanje, ukrašavanje mesdžida i nadmetanje u njihovoj gradnji, nadmetanje u gradnji visokih kuća, rađanje robinje sebi gospodara, mnoštvo ubistava, brzina protoka vremena, blizina pijaca – trgovina, pojava širka – nevjerstva u ovom ummetu, pojava razvrata, prekidanje rodbinskih veza i loši međuljudsi odnosi, podmlađivanje staraca, velika škrtost, mnoštvo trgovine, mnoštvo potresa – podrhtavanja tla, pojava propadanja, izobličavanja i sklizanja zemlje (sjelina), nestanak pobožnih ljudi, povećan broj pokvarenjaka, nazivanje pozdrava samo onima koje poznajemo, traženje znanja kod mlađih osoba, pojava izazovno obućenih osoba, istinitost snova mu'mina – istinskih vjernika, mnoštvo pisanja i izdavanja knjiga, podcjenjivanje Sunneta koji su bili islamskim podsticajem, ogromnost mjeseca, veliko prisustvo laži i nesigurnost u potvrđivanju vijesti, velika pojava lažnog i uskraćivanje istinskog svjedočenja, mnoštvo žena a manjkavost muškaraca, veliki broj iznenadnih smrti, međusobno nepoznavanje, povrat arapske zemlje u obliku pašnjaka i rijeka, mnoštvo kiša a malo rastinja, povlačenje rijeke Eufrat sa brda zlata, razgovor zvijeri i predmeta sa čovjekom, priželjkivanje smrti zbog žestine nesreće (iskušenja), mnoštvo Rimljana i njihova borba protiv muslimana, osvojenje Carigrada (Konstantinopolisa), dolazak Kahtanca, borba protiv Židova, čišćenje Medine od pokvarenjaka i njeno rušenje na kraju vremena, slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika, skrnavljenje Bejtul Harama i rušenje Kabe…

(aura.ba)