Sudbina u vašim rukama: Šta sve možemo otkriti proricanjem iz dlana

Puno toga možemo otkriti posmatrajući čovjekovo lice, ali i više od toga proricanjem iz dlana.

Poznata kao hiromantija, vještina proricanja sudbine iz dlana je stara hiljadama godina i bez obzira na njeno godište koristi se i danas. Za razliku od nekih drugih vještina proricanja sudbine, interpretacija ili tumačenje dlana zavisi od različitih škola hiromantije koje su nicale širom svijeta kroz istoriju.

Tome dodajte i činjenicu da je vrlo malo dokaza koji potvrđuju preciznost hiromantije, jasno je vidjeti zašto akademski krugovi ovu umjetnost stavljaju u kategoriju pseudonauke.

 

 Vrste ruku

Tumačenjem linija na dlanu kao i samog izgleda dlana, hiromantičari su navodno sposobni da procijene čovjekov karakter ili zavire u njegovu budućnost. Linije na dlanu se gledaju kako bi se utvrdilo njihvo značenje na osnovu veličine, kvalitete, i presjeka.

Ponekad se tumačenje dlana proširii i na prste, fleksibilnost zglobova, obilježja na rukama, i ostalo. Čak i oblik šake može odrediti čovjekovu sudbinu, a oni se dijele na jednu od četiri grupe:

Zemljane ruke – su četvrtastog oblika i imaju kratke prste.

Zračne ruke – imaju četvrtaste dlanove i duge prste.

Vatrene ruke – imaju pravokutne dlanove i kratke prste te pripadaju ambicioznim, nemirnim i energičnim ljudima.

Vodene ruke – imaju pravokutne dlanove i duge prste.

 

 Tumačenje linija

Prilikom čitanja linija potrebno je posvetiti pažnju njihovoj punini, ispresijecanosti, račvanju i drugim znacima.

 

 Linija života – ishodište joj je ispod Jupiterova brijega, a proteže se do Venerina. Dugačka i neprekinuta označava dug i sretan život, a prekidi loša razdoblja, bolest i u nekim slučajevima smrt. Ispresijecana linija znak je tegobnog života popraćenog problemima sa zdravljem, dok jaka linija označava snažnu i temperamentnu osobu. Suprotno uvriježenom mišljenju, dužina ove linije ne sugeriše dužinu života, već njegovu kvalitetu.

Linija glave – nalazi se u sredini dlana; počinje između palca i kažiprsta, a završava između Marsova i Mjesečeva brijega. Odražava karakter, volju i životne poglede. Ako je duga i čista, radi se o samopouzdanoj, inteligentnoj i snažnoj osobi, dok isprekidanost ove linije ukazuje na prevrtljivost i nestabilnost. Duga linija, koja ide do kraja dlana, ukazuje na dug život, a kratka govori o materijalističkoj naravi osobe. Slaba linija ukazuje na nedostatak koncentracije i slabe mentalne sposobnosti, a ravna linija na analitične i intuitivne osobe. Prekidi ove linije mogu upućivati na mentalne probleme ili fizičke povrede glave.

Linija srca – početak joj je na Jupiterovu brijegu, a kraj ispod Merkurova. Ova linija govori o ljubavi, braku i porodici. Ako je duga i neprekinuta, osoba će imati sretan brak, no ako se grana prema liniji života tada bi emotivni aspekt života osobe mogao snažno utjecati na njen život. Slabo izražena linija srca upućuje na emocionalnu nestabilnost i problem uspostavljanja komunikacije s drugim ljudima.

Linija sreće – ne nalazi se kod svih ljudi na istom mjestu. Može započinjati od Marsova ili Mjesečeva brijega, iz korijena ruke ili iz linije života. Značenje joj ovisi o ishodištu (ako počinje u području Venerina brijega ukazuje na sreću u ljubavi, a počinje li s Marsova brijega upućuje na ambicioznost).

Linija zdravlja – započinje od linije života, prolazi pored Marsova i Mjesečeva brijega, a ponekad završava ispod Merkurova brijega. Obično je slabo naglašena i nejasna, što se tumači kao loš znak.

  Zabranjena umjetnost

Iako se hiromantija praktikuje širom svijeta, najčešće se koristila na području Euroazije, pogotovo u Indiji, Nepalu, Tibetu, Kini, Perziji, Babilonu, Sumeru, Mezopotamiji. Mnogi vjeruju da hiromantija korijene vuče iz drevne Indije  odakle se i proširila. Posebno je bila popularna i u drevnoj Grčkoj.

U Srednjem vijeku hiromantiju su koristili lovci na vještice, koji su nejednaku pigmentaciju na koži dlana tumačili kao znak pakta sa đavolom. Katolička crkva je naravno učinila svoje kako bi ugasila ovo “pagansko praznovjerje”.

Za vrijeme renesanse hiromantija je ponovo hrabro zakoračila u magijski svjet, ali je i dalje bila označena kao “zabranjena umjetnost”.