Stručnjaci ističu da je ovo pokazatelj dobrog zdravlja: KOLIKO DUGO MOŽETE STAJATI NA JEDNOJ NOZI?

Istraživanja pokazuju da je sposobnost ljudi da stoje na jednoj nozi pokazatelj dobrog zdravlja i da vježbanje stajanja na jednoj nozi može povećati kondiciju, a možda i dužinu životnog vijeka.

Mogućnost stajanja na jednoj nozi povezana je sa dobrim nivoom fizičke aktivnosti i smanjenim rizikom od padova, ali i sa kvalitetom i dužinom života.
Nemogućnost održavanja ravnoteže 20 sekundi ili duže dok stoje na jednoj nozi i kod inače zdravih ljudi povezana je sa povećanim rizikom od oštećenja malih krvnih sudova u mozgu i smanjenom sposobnošću razumijevanja pojmova.

Trudnoća, menopauza, hronična bolest i odlazak u penziju takođe utiču na našu snagu i ravnotežu i sposobnost da ostanemo uspravni, uglavnom zbog načina na koji utiču na našu sposobnost i motivaciju da se bavimo redovnom fizičkom aktivnošću.

Dugi periodi sjedenja ili ležanja tokom dana povezani su sa manjom snagom mišića, rizikom od padova, ponekad i bez obzira na količinu fizičke aktivnosti umjerenog ili snažnog intenziteta koju neko upražnjava. Ljudi koji sjede duže vrijeme imaju veću vjerovatnoću da razviju dijabetes tipa 2, veći obim struka i gojaznost.

Zašto je važno stajanje na jednoj nozi
Podaci pokazuju da se vrijeme tokom koga ljudi mogu da stoje na jednoj nozi mijenja tokom godina kako za muškarce, tako i žene – a nemogućnost dostizanja ciljanog vremena za odgovarajuću starosnu grupu može ukazati na postojanje nekih zdravstvenih problema.

Ljudsko tijelo, kada stoji uspravno, inherentno je nestabilno. Imamo veoma malu tačku oslonca u odnosu na našu visinu i širinu. Kada smo dobrog zdravlja, oslanjamo se na naš centralni i periferni nervni sistem da integriše sve informacije koje dolaze iz naših čula za ravnotežu (oči, unutrašnje uho i povratne informacije od mišića i zglobova). Zatim angažujemo prave mišiće (stopala, gležnjeve, noge i mišiće stomaka i leđa, ponekad čak i mišiće ruku) u pravo vrijeme da bismo izvršili neophodna prilagođavanja našeg držanja kako bismo ostali uspravni.

Što smo fizički aktivniji, veća je vjerovatnoća da ćemo imati dobru ravnotežu i, naravno, opšte fizičke, psihološke i društvene koristi.

Vježbajte stajanje na jednoj nozi
Možete poboljšati svoju sposobnost stajanja na jednoj nozi u bilo kom životnom dobu i poboljšati ravnotežu. Stajanje na jednoj nozi može biti još izazovnije ako zatvorite oči dok to radite. Ovo je vrijedno vežbanja jer pomaže u našoj dugoročnoj sposobnosti održavanja ravnoteže i smanjuje rizik od pada.

Sa otvorenim očima tijelo postaje lijeno i oslanja se na vid da nam pomogne da održimo ravnotežu. Ako zažmurimo, druga čula će bolje da rade. Većina ljudi to može učiniti samo kratko vrijeme u poređenju sa onim kada drže oči otvorene. Zato je dobro u blizini imati nešto za šta ćemo se pridržati.

Takođe, postoje dokazi da stariji od 70 godina, ako stoje na svakoj nozi po minut, tri puta dnevno, to im može pomoći i u poboljšanju gustine kostiju kuka. Jača mineralna gustina kostiju kuka znači da je manja vjerovatnoća da će se prelomiti ako padnu.