ŠTETNA ZRAČENJA: Černobil u našem domu

Vjerujem da ću i ovim tekstom pomoći vam da učinite još jedan korak više ka zdravijem i sretnijem životu. Jer kako kaže jedan mudrac najsretniji čovjek je onaj, koji usrećuje najviše drugih ljudi. Pojas bio-smetnji škodi ljudima posebno kada protiče ispod kreveta, jer se u krevetu čovjek zadržava najduže vremena. Treba još spomenuti i tehničko zračenje ili elektrosmog

Piše: Prof. dr. Šuhreta Trobradović Seka (061/320-726)

Da bi za nešto rekli da ne postoji podrazumijeva se da moramo imati potkrijepljujuće dokaze o tome, umjesto da to tvrdimo tek tako. Evo jednog primjera: zamislimo da trenutno na zemlji postoji neko mjesto do kojeg još nije stigla civilizacija i moderna naučna dostignuća u kojem su ljudi od svega toga uskraćeni. Ako bi ih mi posjetili i govorili im o savremenim uređajima poput televizora, mobitela i slično, sa svim svojim osobinama i mogućnostima, sigurno je da bi nas izvrgnuli ruganju i da bi u najboljem slučaju bili protjerani iz tog mjesta zbog „nesuvislog“ govora, iako smo mi apsolutno uvjereni i sasvim naviknuti na postojanje navedenih stvari. Priče o gledanju i slušanju ljudi sa drugog kraja svijeta u toj „kutiji“ za njih bi bila apsolutno neprihvatljiva.

Dvostruki problem

 

Danas je ista situacija sa onim što ljudi ne mogu vidjeti golim okom, a što je nepobitno uzrok mnogih „manje jasnih“ bolesti današnjice. Nažalost, potreban je veoma dug proces kako bi se neuobičajeni fenomeni prihvatili. Taj proces prolazi kroz tri osnovne faze koje se ogledaju u reakcijama skeptika. Prva glasi – „to je nemoguće“, druga – „ima tu nečega“ i treća – „pa to smo oduvijek znali“, s tim što je do ove treće faze potrebno zaista mnogo vremena.

U našoj zemlji, kao i širom svijeta, ovaj proces se odvija preko štetnih geopatogenih i tehničkih zračenja, kao i drugih nevidljivih pojmova poput ljudske aure i ostalih duhovnih aspekata čovjeka, čije prihvatanje je neizbježno kako bi se moglo otpočeti sa saniranjem određenih slučajeva oboljenja. Drugim riječima, gore i od same bolesti jeste ne vjerovati u njen pravi uzrok ili imati sasvim pogrešnu dijagnozu, što vas može dovesti do toga da imate dvostruki problem.

Kako bi se vaše vjerovanje učvrstilo, u nastavku ću navesti neke dokaze o postojanju nevidljivih pojava sa nadom da ćete osjetiti jednaku bojazan od njih kao i od drugih vidljivih opasnosti poput nehigijene, zaraznih bolesti i sl. Prava opasnost vrijeba onda kada mi o tome nemamo baš nikakvog pojma, i kada su naši štitovi odloženi.

 

Pojas bio – smetnji

Prvo da shvatimo osnove. Čovjek u svom fizičkom tijelu posjeduje i energetsko tijelo. Šta pod tim podrazumijevamo? Najjednostavnije je ako energetsko tijelo uporedimo sa električnom strujom – ona se ne vidi, ali niko ne sumnja u njeno postojanje. Uključimo li prekidač – upalimo sijalicu, ploča na štednjaku se grije, motor se okreće,… Međutim, još niko nije vidio tu struju nego samo njeno djelovanje. Preciznije rečeno energetsko tijelo čovjeka je jedna isprepletena mreža provodnika energije koja ima tačan oblik našeg fizičkog tijela. Ona je prožeta bioelektričnom energijom i svakoj pojedinoj ćeliji daje život.

Još jedna od nevidljivih, ali samim tim ne i nepostojećih pojava je štetno geopatogeno zračenje. To su visoko frekventna zračenja koja iz zemlje prodiru na površinu u slučaju postojanja podzemnog protoka vode i koja ugrožavaju protok bioelektrične energije čovjeka tako uzrokujući blokiranje, uslijed čega se javlja pojava degeneracije određenog organa ili oboljenje.

U primjeru sijalice vidimo da je padom napona el. energije uslovljeno smanjenje svjetla koje ona daje. Na isti način opadanjem bioelektrične energije dolazi do smanjenja aktivnosti, pa i do većih stepena degeneracije određenog organa. Pojas bio-smetnji škodi ljudima posebno kada protiče ispod kreveta, jer se u krevetu čovjek zadržava najduže vremena.

 

Ovdje ćemo još spomenuti i tehničko zračenje ili elektrosmog. Ono se nadovezuje na prirodne uzroke zagađenja. Svi el. aparati imaju tendenciju da jonizuju okolni zrak i veoma su aktivni generatori štetnog zračenja. Direktno izlaganje tehničkom zračenju, također, dovodi do pometnje u protoku bioelektrične energije čovjeka tj. dovodi do postepenog stvaranja oboljenja. Zrak u sobi sa tehničkim zračenjem se postepeno zagađuje, a akumulirani elektrosmog ostavlja veoma štetan utjecaj na naš cijeli organizam.

SAVJETI

Kako se zaštititi? Kako sanirati mjesta sa štetnim zračenjem?

Izvršiti neutralizaciju štetnog zračenja postavljanjem CEDAR ploče za koju je raznim istraživanjima utvrđeno da vertikalno raspršuje tj. neutralizuje svo štetno zračenje, pri čemu se štetno zračenje pretvara u frekvencije koje nisu štetne već imaju pogodno djelovanje na čovjeka. Ploča CEDAR stvara idealno mjesto za boravak, ne dozvoljavajući da štetno zračenje na bilo koji način naudi zdravlju čovjeka. Nikakvo održavanje joj ne treba, samo se postavi na željeno mjesto, a ona će sama raditi svoj posao.

Krevet mora biti udaljen najmanje 1 metar od elektroinstalacije i kablova, digitalnih budilnica, radio prijemnika, mobitela, telefona i sl. Televizor treba da je udaljen najmanje 3 metra od ležaja, a poslije upotrebe ga treba isključiti iz električne mreže, (kao i ostale veće el. uređaje) jer uključen zrači elektromagnetska polja u prostor.

Posebno su loši po zdravlje tepisi ili tepisoni od umjetnog (sintetičkog) materijala koji se elektrostatički pune pa onda dolazi do isijavanja elektriciteta u prostoriju.

Kao što sam spomenula u nekom od prošlih brojeva, madraci ili kreveti sa metalnim oprugama su veoma opasni, posebno kada se nađu na geopatogenoj zoni, jer se u oprugama stvaraju elektromagnetni vrtlozi koji imaju izuzetno štetan utjecaj na zdravlje čovjeka. Inače, treba se obratiti pažnja da se ništa od metalnih predmeta ne nalazi u krevetima.

Kada smo spremni za počinak i kada smo isključili sve veće aparate iz el. mreže, onda je najbolje širom otvoriti prozor ili po mogućnosti napraviti propuh kako bi se zrak zagađen tehničkim zračenjem što prije izmijenio sa svježim i čistim. Sa ovim je naša spavaća soba (ili druga prostorija) učinjena još zdravijom za boravak.

Više informacija o štetnom zračenju, Cedar ploči i Eliksiru sa Kavkaza potražite na broj telefona. 061/320-726.

 

 

 

error: Content is protected !!