ŠTA VIDITE NA SLICI? POZNATA OPTIČKA VARKA OTKRIVA VAŽAN DIO VAŠE LIČNOSTI!

rubinova vazaRubinova vaza jedna je od najpoznatijih kognitivnih optičkih iluzija koje postoje. Stvorio ju je danski psiholog Edgar Rubin 1915. godine na temelju sličnih francuskih crteža iz 18. vijeka kako bi ukazao na zanimljiv način na koji percepiramo prostor oko sebe.

Rubinova vaza je dvodimenzionalna slika koja u sredini pokazuje vazu. Oblik je takav da na njenom obrisu možemo vidjeti dva lica iz profila kontrasne nijanse koja su postavljena sa svake strane.

Psiholozi su na temelju iste slike zaključili da ljudski mozak ne može istovremeno percipirati motiv i pozadinu. Većina ljudi će prvo ugledati vazu, a kad odfokusiraju pogled, vidjet će lica. Ipak, niko nije sposoban vidjeti obje stvari istovremeno što je proces koji se odvija uz snažnu uključenost kortikalnog dijela mozga. Slike poput Rubinove vaze pokazuju da su naše percepcije aktivne i organizovane, te da nismo samo pasivni primatelji osjetilnih podražaja.

Moderna tumačenja Rubinove vaze govore da zadržavanje fokusa na motiv i pozadinu otkriva dio karaktera pojedinca, odnosno stanje uma u kojem se on nalazi.
Osobe čiji se fokus zadržava na sredini slike, odnosno na vazi smatraju se odgovornim pojedincima koji slijede pravila kako bi došli do cilja.

S druge strane, osobe kojima se fokus skriva na periferiji, odnosno licima, ne bježe od konfrontacija i sukoba u stvarnom životu, te su pojedinci skloniji nalaženju kreativnih načina za rješenje svojih problema.

(livescience.com/D.K./aura.ba)